donderdag 4 juni 2009

Ondernemers meer zeggenschap eigen kvk-gegevens

Persbericht van het Ministerie van Economische Zaken

Nieuwe inschrijvers in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel moeten er direct bij inschrijving op worden gewezen dat gegevens uit dit register kunnen worden gebruikt voor commerciële mailings.

Dit schrijft staatssecretaris Heemskerk in antwoord op Kamervragen van de SP over de levering van KvK-gegevens aan Google.

Ingeschrevenen moeten bij inschrijving kunnen aangeven dat hun gegevens - voor zo ver afkomstig uit het Handelsregister - niet mogen worden opgenomen in bijvoorbeeld digitale telefoongidsen of Google Maps.

Ook heeft Heemskerk met de Kamers van Koophandel afgesproken dat alle ingeschrevenen in het Handelsregister binnenkort bericht krijgen waarbij hen de keuze wordt geboden of hun bedrijfsgegevens gebruikt mogen worden voor commerciële mailings.

Daarnaast hoeft een geheim telefoonnummer niet te worden ingeschreven.

Bron: Persbericht van het Ministerie van Economische Zaken

Relevante links: Kamer van Koophandel, Ministerie van Economische Zaken

Geen opmerkingen: