vrijdag 8 mei 2009

Aangifte btw kan ook per kwartaal

Uit: Belastingdienst actueel voor ondernemers

Doet u maandelijks aangifte btw? U kunt per 1 juli 2009 per kwartaal aangifte gaan doen en de verschuldigde omzetbelasting afdragen. Als u daarvoor in aanmerking komt ontvangt u begin mei een brief. Het kabinet stelt u op deze manier in staat om de afdracht van btw uit te stellen.

Wilt u voor deze regeling in aanmerking komen? Vul uw gegevens in op de toegezonden brief en stuur een kopie daarvan vóór 4 juni 2009 naar uw belastingkantoor. De eerstvolgende aangifte die u dan doet is over het 3e kwartaal van 2009. U ontvangt geen apart bericht over het wijzigen van het aangiftetijdvak. U mag er op vertrouwen dat de Belastingdienst de wijziging tijdig doorvoert.

Wilt u per maand aangifte blijven doen, omdat u bijvoorbeeld regelmatig een teruggave ontvangt? U hoeft de brief niet terug te sturen. Voor u wijzigt er dan niets.

Waarom
Dit is één van de maatregelen van het kabinet om de liquiditeitspositie van bedrijven te ondersteunen. Met aangifte doen per kwartaal kunt u betalingsuitstel realiseren en rentevoordeel creëren. Overleg eventueel hierover met uw belastingadviseur om de juiste keuze voor u te bepalen.

Niet automatisch
Draagt u doorgaans meer dan € 15.000 aan btw per kwartaal af? Uw aangiftetijdvak wordt voor de duur van deze maatregel niet automatisch teruggezet op maandaangifte. U ontvangt een bericht wanneer deze maatregel eindigt.

Schattingsvergunning
Hebt u toestemming om maandaangifte te doen naar geschatte bedragen? Deze vergunning vervalt als u gebruik maakt van de mogelijkheid om per kwartaal aangifte te doen.

Wijzigen
U kunt het aangiftetijdvak altijd weer laten wijzigen. Daarvoor doet u een schriftelijk verzoek bij uw belastingkantoor.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de BelastingTelefoon.

Bron: Belastingdienst actueel voor ondernemers

Geen opmerkingen: