vrijdag 31 juli 2009

Recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures

Begin juli is een voorstel ingediend voor een kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie (De Raad) over het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures. Het doel van het voorstel is het vaststellen van dezelfde minimumnormen binnen de hele Europese Unie. Deze minimumnormen moeten leiden tot betere rechten voor verdachten die de proceduretaal niet verstaan en spreken.

Eén van de rechten in het voorstel: "De verdachte moet kunnen begrijpen waarvan hij wordt beschuldigd. Belangrijke procedurestukken moeten worden vertaald. Overeenkomstig het EVRM [Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, red.] moeten de tolk- en vertaaldiensten kosteloos zijn."

Het volledige voorstel vind je hier.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations
Bronnen: Vertaalweb en Eur-Lex

Geen opmerkingen: