woensdag 15 april 2009

Fonds voor de Letteren en Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds gaan samen

PERSBERICHT VAN HET FONDS VOOR DE LETTEREN
--

Het Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds hebben het voornemen uiterlijk per 2011 te fuseren.

De fusie van beide letterenfondsen heeft als doel het letterenveld te versterken en de positie van schrijvers en vertalers te verbeteren, ook met het oog op nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak. Eén groot letterenfonds is daartoe beter in staat dan twee aparte fondsen.

Met het Ministerie van OCW is overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor het welslagen van de fusie. Zo is afgesproken dat het gefuseerde fonds zijn beleid kan versterken op zes onderdelen: ontsluiting van het literaire erfgoed; internationaal vertaalbeleid; non-fictiebeleid (zowel oorspronkelijk als vertaald); de diversiteit van de buitenlandse literatuur in Nederland; subsidiemogelijkheden voor nieuwe vormen van literatuur (waaronder elektronische); en het stroomlijnen van service aan schrijvers.
Minister Plasterk heeft uitgesproken, op voorwaarde van een nadere uitwerking en prioritering, deze ambities in de toekomst te willen ondersteunen. Daarnaast neemt het Ministerie van OCW de fusiekosten volledig op zich.

Een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van beide fondsbesturen en beide directeuren, stelt nog in 2009 een plan van aanpak op voor het fusietraject. Bedoeling is dat aan het einde van het jaar de contouren van het nieuwe fonds zichtbaar zijn. Het Ministerie van OCW zal in voortdurend overleg met de stuurgroep het fusieproces begeleiden. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden: Ernst Bruinsma, bestuur FvdL, Rien Verhoef, adviseur bestuur NLPVF, Fine Trossèl, interim directeur FvdL c.q. haar opvolger, en Henk Pröpper, directeur NLPVF, tevens woordvoerder van de stuurgroep.

Bron: website van het Fonds voor de Letteren

Geen opmerkingen: