maandag 26 januari 2009

Voortaan doorlopende controle op rechtspersonen

Het toezicht op rechtspersonen wordt aangescherpt. In plaats van de preventieve toets bij de oprichting van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv of een nv) komt er een systeem van doorlopende controle. Minister Hirsch Ballin van Justitie stemde 5 december in met dit wetsvoorstel van de ministerraad.

Met risicoprofielen wil de overheid nagaan of een verhoogd risico bestaat op criminele activiteiten. Als dat zo is dan krijgen handhavers zoals het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en De Nederlandse Bank een risicomelding. Op grond van hun eigen verantwoordelijkheid kunnen zij nader (strafrechtelijk) onderzoek instellen of preventief actie ondernemen.

De maatregel sluit aan bij het project 'Veiligheid begint bij voorkomen' van het kabinet. Versterking van de aanpak van financieel-economische criminaliteit is één van de onderwerpen in dat project. Het kabinet wil voorkomen dat bedrijven zwart geld witwassen of terrorisme financieren.

Bron: belastingdienst actueel voor ondernemers

LET OP: Raadpleeg voor de meest actuele belastinginformatie altijd de site van de Belastingdienst zelf.

Geen opmerkingen: