dinsdag 27 januari 2009

Nieuwe website over Register beëdigde tolken en vertalers

De oude website van het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers (KTV) wordt niet meer onderhouden. Voor informatie over het nieuwe Register beëdigde tolken en vertalers kunt u terecht op de website van het Bureau beëdigde tolken en vertalers (Bureau BTV).

Geen opmerkingen: