woensdag 28 januari 2009

Belastingdienst gaat aangiftes gedeeltelijk vooraf invullen

Bron: deze tekst is met toestemming overgenomen uit de digitale nieuwsbrief belastingdienst actueel voor ondernemers. Kijk voor de laatste informatie altijd zelf op www.belastingdienst.nl.

Belastingplichtigen die zelf digitaal aangifte doen, kunnen vanaf 1 maart 2009 gebruikmaken van een nieuwe service: de vooraf ingevulde aangifte.

Een aantal gegevens die wij van belastingplichtigen hebben, zetten wij alvast in de aangifte. Deze gegevens krijgen wij van werkgevers, uitkeringsinstanties en gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld om:

loongegevens
de WOZ-waarde van het huis
de voorlopige teruggaaf
heffingskortingen

De komende jaren breiden wij deze service uit door steeds meer gegevens voor steeds meer mensen vooraf in te invullen.

De vooraf ingevulde gegevens zijn dit jaar niet beschikbaar voor belastingconsulenten. Om deze gegevens ook aan hen beschikbaar te stellen, sluiten wij aan op de overheidsbrede machtigingsvoorziening. Deze manier van machtigen is nu nog in ontwikkeling.

Geen opmerkingen: