vrijdag 22 juli 2011

Nieuwe stichting voor tolken en vertalers

Door Mariëtte van Drunen

Tolk-vertaler Wajih Jaafar en ondernemer/business coach Aldo van Duivenboden hebben in mei van dit jaar de Stichting voor tolken en vertalers (STV) opgericht. Wat is dit voor stichting en wat moeten we ermee?

Op hun website http://stichtingtolkenenvertalers.nl geven de oprichters aan dat ze HET platform willen zijn dat de belangen van tolken en vertalers in Nederland behartigt. Ze willen dit doen door enerzijds de beroepsgroep te vertegenwoordigen naar de rest van de wereld en door anderzijds aantrekkelijke v voor hun leden te bedingen.

Opstartfase
De stichting is duidelijk nog druk bezig met de opstartfase. Op de website staan nog geen statuten, maar wordt al wel vermeld dat tolken en vertalers inspraak moeten krijgen en dat dit ook in de statuten zal worden opgenomen. De oprichters geven ook aan de stichting volledig transparant te willen maken, zodat tolken en vertalers zonder problemen inzage kunnen hebben in de boeken. Op dit moment is hierover echter nog weinig informatie op de website opgenomen. Er is ook nog geen armslag in tijd en geld, dus is de stichting op dit moment gebaseerd op liefdewerk oud papier. De website wordt wel regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie.

Zicht op kortingen
De kortingen waarover Jaafar en Van Duivenboden het hebben, zijn nu nog beperkt tot een collectieve verzekeringsaanbieding (waarvan de ongevallenverzekering is inbegrepen in het Basis+-lidmaatschap van STV) en korting op een lease-auto, maar de twee oprichters van STV geven aan op zoek te zijn naar interessante kortingen op telefonie, permanente educatie en meer.

Samenwerking met Tolken Select en andere aanbieders
Voor permanente educatie wil de stichting regelmatig kortingen gaan aanbieden op cursussen van diverse aanbieders. Op dit moment is er alleen nog maar een regeling met Tolken Select. Het lag voor STV voor de hand om met Tolken Select samen te werken omdat Anita Meijer, de intiatiefnemer van Tolken Select, niet alleen partner is van STV-oprichter Wajih Jaafar, maar zelf ook heel graag wil bijdragen aan de verbetering van de positie van tolken en vertalers.

Bemiddeling voor grote aanbestedingen
Aldo van Duivenboden: “De stichting heeft als doelstelling om de positie van tolken en vertalers te verbeteren. Dat betekent dat we met alle mogelijke partijen die een bijdrage kunnen en willen leveren aan deze doelstelling willen samenwerken. Hoe groter de beweging wordt hoe beter; we hopen dat we genoeg tolken/vertalers engageren om zelf de bemiddeling ter hand te nemen als stichting, volledig transparant voor tolken en vertalers.” [Red. met de bemiddeling verwijst Duivenboden naar de bemiddeling van tolk/vertaaldiensten voor grote aanbestedingen, zoals politie en justitie.]

Stichting voor Tolken en Vertalers heeft meegewerkt aan een gezamenlijke aanbieding van Arabicom, Tolken Select en Olympia uitzendbureau voor telefonische tolkdiensten bij de politie. Het doel van deze gezamenlijke aanbieding was volgens STV om de tarieven voor tolken te verhogen en die voor de politie te verlagen door het weglaten van een dure bemiddelaar en door de nadruk te leggen op “kwaliteit en de ontwikkeling van de beroepsgroep en individuele tolken.”

Helaas bleken de regels voor de aanbesteding alleen grote partijen toe te staan met een aanzienlijke omzet in het bemiddelen van tolken en vertalers, dus zijn Arabicom/Olympia afgewezen. STV roept tolken en vertalers nu op om mee te denken en bij een volgende aanbesteding mee te doen, omdat ze met grotere hoeveelheden deelnemers wel aan de omzeteis kunnen voldoen.

Conclusie
Het is nog niet duidelijk wat de Stichting voor Tolken en Vertalers precies te bieden heeft dat bestaande beroepsverenigingen niet bieden, maar hopelijk wordt dit in de loop der tijd duidelijk. Het zou heel mooi zijn als Jaafar en Duivenboden collectieve kortingen voor de beroepsgroep kunnen bedingen en als we door samenwerking een sterkere bedrijfstak kunnen worden. De voorgestelde lidmaatschapskosten van € 99,95 per jaar zijn naar mijn mening niet overdreven hoog, omdat een ongevallenverzekering is inbegrepen.

Meer informatie: http://stichtingtolkenenvertalers.nl

1 opmerking:

Brooklynblog zei

Van een stichting kun je geen lid zijn. Dus hoe moet die E 99,95 worden geduid, dat kan geen lidmaatschap inhouden. Ik vraag mij af of dit de juiste rechtsvorm is. Op VP hebben wij gesproken over een mogelijke federatie, een overkoepelende organisatie van alle verenigingen en andere rechtspersonen.
Groet
Astrid Klein Sprokkelhorst