vrijdag 20 mei 2011

Logrus meet de kwaliteit van vertalingen

Door Mariëlle van Benthum

Logrus International, een groot Russisch vertaalbureau, heeft een methode ontwikkeld om de kwaliteit van vertalingen te meten en uiteindelijk te verbeteren. Een vertaler wordt doorgaans gekozen op basis van kwaliteit. Klanten willen voor een scherpe prijs en bij een korte doorlooptijd vertalingen waarbij ze geen discussie hoeven te voeren over de kwaliteit ervan. Maar hoe meet je de kwaliteit van een vertaling?

Objectieve en subjectieve factoren
Er is een onbeperkt aantal correcte zinnen en vertalingen. Over het algemeen wordt de kwaliteit hiervan subjectief beoordeeld. Een taal is echter ook opgebouwd uit verschillende onderdelen die wel objectief waarneembaar zijn. Als de woordkeus treffend is, betekent dat niet automatisch dat een tekst ook grammaticaal klopt en consistent is. De kwaliteit van taal wordt dus bepaald door objectieve en subjectieve factoren.

De objectieve factoren zijn meetbaar: bijvoorbeeld spelling, terminologie en grammatica. Subjectieve factoren als adequaatheid, leesbaarheid en consistentie zijn moeilijker te beoordelen. Uit onderzoek blijkt volgens Serge Gladkoff, directeur van Logrus, dat vooral perceptie, een subjectieve indruk, een doorslaggevende rol heeft bij bliksemsnel beoordelen of een tekst de moeite waard is om te lezen. De meettechniek van Logrus International wordt daarom alleen toegepast op teksten waarvan de kwaliteit subjectief gezien al als ‘acceptabel’ is beoordeeld. In de metingen wordt dan minder belang gehecht aan subjectieve factoren.

Beoordelen is geen proeflezen
Tijdens de beoordeling van een vertaling met Logrus’ meetmodel geeft een reviewer in een Microsoft Excel-werkblad een score aan verschillende (zowel objectieve als subjectieve) dimensies van de vertaling. Hierbij worden geen wijzigingen aangebracht aan de vertaling. Het betreft puur een beoordeling van de vertaling.

Logrus past het meetmodel aan de wensen van een bepaalde klant aan. De klant bestudeert het model ook. Via formules wordt de betrouwbaarheid van een vertaling berekend.

Aanbieders van vertalingen met elkaar vergelijken
Klanten kunnen de tool gebruiken om een vertaler te zoeken die dezelfde kwaliteit en service als een concurrent biedt, maar tegen een lagere prijs. De gebruikskosten van de tool zijn laag.

Op basis van historische gegevens kunt u een evaluatiescore berekenen. Als een aanbieder slecht heeft gepresteerd, wordt de kwalificatie ‘Fail’ toegevoegd in de database. Hiermee daalt de betrouwbaarheid van de vertalingen van deze aanbieder.

Werkt u eigenlijk al met een tool om de kwaliteit van uw vertalingen te meten en daarmee uw voordeel te doen? Wij zijn bijzonder benieuwd naar uw ervaringen hiermee. Deel deze dus gerust via de reactiemogelijkheid in de groene balk onder dit artikel op http://vertalersnieuws.blogspot.com.

Bronnen: homepage van Logrus International, artikel over de tool op tcworld , pagina van Logrus over hun methode voor kwaliteitscontrole

Geen opmerkingen: