vrijdag 28 november 2008

Nieuwtjes rondom Wet beëdigde tolken en vertalers

Dat er op 1 januari 2009 een nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers in werking treedt, dat weten de meesten van jullie. Maar aan de regelmatige discussies over dit onderwerp op mailinglists voor tolken en vertalers is te zien dat er nog veel vragen zijn.

Zo is er veel ophef geweest over de privacy van degenen die in de lijst worden opgenomen. Het was tot nu toe onduidelijk welke gegevens er voor iedereen zichtbaar worden en wat de gevolgen hiervan zijn. In deel 16 van Babylon, de nieuwsbrief over het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers die de Raad voor Rechtsbijstand 's-Hertogenbosch uitgeeft, staat meer informatie over de twee profielen waaruit inschrijvers straks kunnen kiezen.

Iedereen die zich inschrijft kan zelf kiezen of alleen zijn/haar naam, geboortedatum en wijze van inschrijving (d.w.z. of hij/zij is geregistreerd als tolk of vertaler en voor welke talencombinatie hij/zij is geregistreerd) te zien mag zijn, of liever een uitgebreid profiel met alle beschikbare gegevens. Het eerste profiel bevat de informatie die nodig is om opdrachtgevers te kunnen laten controleren of iemand daadwerkelijk is ingeschreven. Maar "alle gegevens zijn wel beschikbaar voor de opdrachtgevers met een afnameplicht die middels een gebruikersaccount toegang hebben gekregen tot het internetregister," zo is te lezen in Babylon. De Raad zal volgens hetzelfde artikel ook nog voorwaarden vaststellen waaraan afnemers straks moeten voldoen om toegang te krijgen tot dit register.

Overigens heeft de Raad voor de Rechtsbijstand het College Bescherming Persoonsgegevens om zijn standpunt gevraagd met betrekking tot diverse onderdelen van de uitvoering van de nieuwe wet, waaronder de beveiliging van het nieuwe register.

Enkele andere interessante onderwerpen in deze editie van Babylon zijn: inschrijving en inschrijvingsvereisten, voorlopige inschrijving, opleidingsvereisten en bijscholingsvereisten en, last but not least, de Justitie Taallijst.

De Justitie Taallijst is een lijst van de meest voorkomende talen en dialecten, die afnemers moet helpen de juiste taal als uitgangspunt te nemen wanneer zij een tolk of vertaler inschakelen. Volgens de Raad is het na inwerkingtreding van het nieuwe register beëdigde tolken en vertalers erg belangrijk dat er duidelijkheid is over talen en taalbenamingen, omdat de afnameplicht voor opdrachtgevers binnen het justitiedomein niet geldt als er geen tolk of vertaler is geregistreerd voor een bepaalde bron- of doeltaal. Er mogen dus geen misverstanden ontstaan/voortbestaan over de benaming van een taal.

In het Besluit beëdigde tolken en vertalers heeft de Raad voor Rechtsbijstand de bevoegdheid gekregen de Justitie Taallijst vast te stellen en te wijzigen. De huidige lijst is aan bijwerken toe en daar is men al mee bezig. In Babylon wordt een aantal wijzigingen beschreven en binnenkort verschijnt er meer informatie op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand en het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers. Tolken en vertalers voor wie de wijzigingen gevolgen hebben worden volgens Babylon binnen enkele weken persoonlijk op de hoogte gesteld.


Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

Bron: Babylon: Nieuwsbrief Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers, Nr. 16, november 2008.

Geen opmerkingen: