woensdag 15 oktober 2008

Belastingverdrag Nederland-Oostenrijk gewijzigd

Op 8 oktober jl. is in Wenen het Protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Oostenrijk en Nederland getekend. Het protocol is voor Nederland getekend door ambassadeur Alphons Hamer en voor Oostenrijk door DGES Rudolf Lenkh.

Met dit Protocol wordt het belastingverdrag met Oostenrijk op één punt gewijzigd: Oostenrijk zal ter voorkoming van dubbele belasting ten aanzien van de beloning van in Oostenrijk wonende artiesten en sportbeoefenaars voortaan de verrekeningsmethode hanteren in plaats van de vrijstellingsmethode.De aanleiding voor deze wijziging vormt de aanpassing van de Nederlandse artiesten- en beroepssportersregeling in het Belastingplan 2007: sinds 1 januari 2007 ziet Nederland, onder voorwaarden, af van de heffing van loon- en inkomstenbelasting over de beloning die in het buitenland wonende beroepssporters, artiesten en buitenlandse gezelschappen ontvangen voor activiteiten die zij in Nederland verrichten. Om te voorkomen dat in situaties waarin Nederland het heffingsrecht krijgt, in het geheel geen belasting wordt geheven, is Oostenrijk verzocht ter voorkoming van dubbele belasting voor deze inkomsten niet langer de vrijstellingsmethode te hanteren, maar de verrekeningsmethode. Eerder dit jaar is met Estland een vergelijkbaar protocol overeengekomen (Trb. 2008,145)

Het Protocol dient zowel in Oostenrijk als in Nederland nog te worden onderworpen aan de goedkeuringsprocedure.

U kunt een pdf-bestand van het protocol bekijken op de website van het Ministerie van Financiën door op de link onder het oorspronkelijke bericht te klikken.


Bron: www.minfin.nl

Geen opmerkingen: