woensdag 8 oktober 2008

Beroepsvereniging van Zelfstandige Ondertitelaars

Ondertitelen is een prachtig vak, maar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren stemmen ons niet vrolijk. De kwaliteit is ondergeschikt gemaakt aan de marktwerking en de tarieven zijn al jaren bevroren. Zendgemachtigden spelen ondertitelbedrijven tegen elkaar uit om de prijs zo laag mogelijk te houden en de ondertitelaars en de kijkers zijn de dupe. In deelmarkten als dvd-ondertiteling is de situatie vaak nog bedroevender. Daarom hebben we in december 2007 de Beroepsvereniging van Zelfstandige Ondertitelaars (de BZO) opgericht. De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn het behartigen van de belangen van ondertitelaars en het bevorderen van de kwaliteit.

We willen deze doelstellingen verwezenlijken door te streven naar eerlijke en geïndexeerde tarieven, het toekennen van indirecte vergoedingen (auteursrechtelijke inkomsten) via daartoe geëigende organisaties en het bevorderen van contacten tussen ondertitelaars (onder meer via deze website en het organiseren van bijeenkomsten waarop informatie over dit beroep en andere relevante vakgebieden wordt uitgewisseld). Daarnaast willen we ook het aanzien van het vak bij publiek, media en politiek verhogen door het belang van het werk van ondertitelaars onder de aandacht te brengen.

Op dit moment (zomer 2008) hebben zo'n 120 ondertitelaars zich bij de BZO aangesloten. We mogen dus zeggen dat we inmiddels een belangrijk deel van de beroepsgroep vertegenwoordigen, maar we streven er natuurlijk naar dit aantal flink uit te breiden om onze doelstellingen nog beter te kunnen verwezenlijken. Iedereen die als zzp'er (zelfstandige zonder personeel) of als payroller ondertitelt van en naar het Nederlands (of met een andere taalcombinatie voor een in Nederland gevestigd bedrijf) kan zich aanmelden door het aanmeldingsformulier te downloaden, af te drukken op te sturen. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 80 euro per jaar en kan eventueel in twee halfjaarlijkse termijnen worden voldaan (d.m.v. automatische incasso).

Bron/meer informatie op: http://www.bzo-ondertitelaars.nl/

1 opmerking:

Adriana van Schalken | Familieopstellingen zei

Goed initiatief denk ik, als je los zwak staat tegenover de autoriteiten moet je je verenigen. Bovendien is het natuurlijk voor zowel kijker als vaklui pijnlijk om te zien dat als het niveau van de vertalingen achteruit gaat.