woensdag 8 oktober 2008

Vooraankondiging Literaire Vertaaldagen 2008

De tiende Literaire Vertaaldagen zullen worden gehouden op vrijdag 12 en zaterdag 13 december 2008 in Utrecht.

In dit lustrumjaar is het thema van de symposiumdag ‘De vondst’: wat was voor vertalers dé vertaalvondst uit hun loopbaan? Waarvan genieten zij na jaren nog na, of denken ze: dáárvan kreeg ik nou een tinteling in mijn vertaalhart! Als sprekers over dit onderwerp zullen een prozavertaler, een kinder- en jeugdboekenvertaler, een poëzievertaler, een toneelvertaler en een liedjesvertaler aan bod komen. Daarnaast is een mailing uitgegaan naar alle vertalers uit de bestanden van de Vereniging van Letterkundigen, het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, met het verzoek van hun eigen favoriete vondst kond te doen. Deze vondsten zullen in het programmaboekje van de Vertaaldagen worden gepubliceerd.

Naast de gebruikelijke workshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) wordt dit jaar een ‘bijzondere’ workshop ‘liedjes vertalen’ georganiseerd.

Wie in de bestanden van de werkgroep Vertalers van de (Nederlandse) Vereniging van Letterkundigen en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds is opgenomen, ontvangt automatisch een inschrijvingsformulier. Overige belangstellenden kunnen zich wenden tot het Vertalershuis Amsterdam, Van Breestraat 19, 1071 ZE Amsterdam, e-mail vertalershuis@nlpvf.nl. De inschrijfformulieren zullen medio september worden rondgestuurd en tegelijkertijd worden gepubliceerd op de websites van het Vertalershuis Amsterdam (www.vertalershuis.nl), het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren (www.fondsvoordeletteren.nl en www.fondsvoordeletteren.be) en het Expertisecentrum Literair Vertalen (www.literairvertalen.org).

De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of van het literair vertalen hun beroep willen maken.

Bron: www.literairvertalen.org

Geen opmerkingen: