vrijdag 10 oktober 2008

OPROEP: LIRA zoekt (erven van) leenrechthebbende schrijvers en vertalers

LIRA is op zoek naar de adresgegevens van een aantal personen wier boeken in een bepaalde periode uitgeleend zijn door Nederlandse openbare bibliotheken. Die personen kunnen uit hoofde daarvan aanspraak maken op leenrechtgelden. LIRA is in veel gevallen wel op de hoogte van de naam van de auteur en de titel van het boek bekend, maar het adres en het bankrekeningnummer ontbreken vaak. Daarbij kan het ook gaan om eventuele erfgenamen. Om te zorgen dat alle auteurs die leenrechtvergoeding krijgen waar ze recht op hebben vraagt LIRA uw medewerking. Kent u deze auteurs en vertalers? Neem dan contact op met LIRA via odile.van.der.tweel@cedar.nl.

Bron: www.cedar.nl/lira/

Geen opmerkingen: