vrijdag 28 september 2012

Translators Unite komt met speciale aansprakelijkheidsverzekering voor tolken en vertalers

[Persbericht]


Vught, 20 september 2012 - In maart van dit jaar stond Vincent Vitters, als een moderne, geëmancipeerde man, de was te strijken en vroeg hij zich ondertussen af hoe het gesteld was met de aansprakelijkheidsverzekering van het vertaalbureau van zijn ouders. Nadat hij de strijkwerkzaamheden had afgehandeld, begon hij de verschillende polissen door te spitten. Hij kwam tot zijn grote schrik tot de conclusie dat de afgesloten polis een groot gedeelte van het risico dat vertalers en tolken lopen ongedekt laat. Maar hoe zat het dan bij een schadeclaim? Hoe gaan de vertalers waarmee wij samenwerken om met aansprakelijkheid?

Rondvraag

Om hier achter te komen heeft hij een rondvraag gehouden onder vertalers en tolken en kwam hij tot een aantal bevindingen:
- Veel vertalers en tolken zijn in de veronderstelling dat het vertaalbureau waar zij voor werken aansprakelijk is en niet de vertaler;
- Veel vertalers en tolken zijn in de veronderstelling dat hun leveringsvoorwaarden hen beschermen;
- Veel vertalers en tolken weten niet in welke opzichten de verschillende verzekeringen die worden aangeboden van elkaar afwijken;
- De meeste vertalers en tolken hebben helemaal geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

De site Translators Unite informeert

Uit Vincents verbazing hoe weinig kennis over aansprakelijkheid en hantering van leveringsvoorwaarden hijzelf en veel branchegenoten hebben, ontstond het idee om Translators Unite op te richten, met als missie vertalers en tolken bij te praten over dit onderwerp. In zijn zoektocht naar antwoorden en oplossingen heeft hij als eerste stap samen met Rick Guitjens (eigenaar van Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer) de site www.translatorsunite.nl opgezet, waarin deze onduidelijke en ingewikkelde materie wordt uitgelegd. Op 1 oktober aanstaande wordt de website officieel gelanceerd.

Speciale beroeps-bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor tolken en vertalers

Maar daar hield het niet op. In samenwerking met Nationale Nederlanden, Nedasco en Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer heeft Vincent een specifieke beroeps- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld. Deze is qua dekking, hantering van leveringsvoorwaarden en eigen risico volledig afgestemd op onze branche, en kost bovendien dankzij collectieve inkoop maar € 33,25 per maand. De scherpste premie op dit moment in Nederland voor de geboden dekking, volgens Vincent.

Presentatie NGTV-taalkring
Noord-Oost Brabant,
20 sept 2012
Vincent en Rick geven op dit moment ook presentaties bij verschillende taalkringen en verenigingen voor tolken en vertalers.

De presentaties zijn vrijblijvend en in veel gevallen kan men PE-punten krijgen. Heeft u interesse in een presentatie, neemt u dan contact op met Vincent via info@translatorsunite.nl.

Voor meer informatie over aansprakelijkheid en het hanteren van leveringsvoorwaarden op www.translatorsunite.nl. Daar kunt u ook online de polis afsluiten.

--
Dit was een persbericht van Translators Unite. Vertalersnieuws is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit persbericht.

Geen opmerkingen: