vrijdag 8 juni 2012

Btw misschien vanaf 1 oktober naar 21%

Door Mariëtte van Drunen  

Mogelijk wordt het hoge btw-tarief vanaf 1 oktober 2012 verhoogd naar 21%. Deze maatregel is onderdeel van het huidige begrotingsakkoord, maar het is nog geen aangenomen wetgeving. Er komt wellicht nog een overgangsregeling voor leveringen en diensten die voor 1 oktober worden betaald, maar pas later worden geleverd. Het lage tarief blijft 6%.

Als het hoge tarief naar 21% gaat, betekent dit voor bedrijven die geen btw kunnen aftrekken, dat hun kosten zullen stijgen. Iedere ondernemer moet het percentage vanaf de ingangsdatum aanpassen in zijn/haar boekhouding.

In de praktijk
Als je een dienst of product levert voor de tariefverhoging ingaat, bereken je gewoon het oude btw-tarief van 19%. Lever je een product of dienst nadat de tariefverhoging is ingegaan, dan moet je 21% btw in rekening brengen. Ook als je geheel of gedeeltelijk vooruit factureert. Het is dus bij het factureren erg belangrijk dat je goed oplet wanneer je de dienst of het product hebt geleverd of gaat leveren.

Periodieke facturen
Als je met een langdurig project bezig bent of regelmatig voor een vaste klant werkt, kan het zijn dat je periodiek factureert. In principe moet je dan voor de volledige te factureren periode waarin het nieuwe tarief ingaat, het hoge tarief in rekening brengen. Maar dat is natuurlijk niet erg voordelig voor je klant. Daarom mag je de periode waarop de factuur betrekking heeft splitsen. Je stuurt dan gewoon een rekening voor de periode voor de tariefverhoging waarop je het tarief van 19% hanteert en een rekening met 21% voor de periode vanaf de tariefverhoging.

Compensatie
Ondernemernetwerk De Zaak vermeldt op zijn website dat de inkomstenbelasting - ter compensatie van de hogere btw - mogelijk vanaf 2013 verlaagd wordt. Dit gaat dan vooral op voor werkenden met een lager inkomen. Deze aanpassingen liggen echter nog niet vast.

Bronnen:
EJP: BTW naar 21% op 1 oktober 2012
FA Rendement: BTW naar 21%, vergeet uw boekhoudpakket niet!
De Zaak: Hoogste btw-tarief op 1 oktober naar 21%

Geen opmerkingen: