vrijdag 11 mei 2012

Extra regels over betalingsafspraken, gunstig voor kleine bedrijven

Door Mariëtte van Drunen

Vanaf 1 januari 2013 komt er waarschijnlijk een wettelijk maximum aan de betalingstermijn voor bedrijven. Daarnaast komt er vanaf 1 juli 2012 een maximum aan de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zodat consumenten en kleine bedrijven beschermd zijn tegen buitensporig hoge incassokosten. 

Wettelijke betalingstermijn 
De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd.

Nu bepaalt de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn, maar vanaf 1 januari 2013 wordt de standaard betalingstermijn 30 dagen na de factuurdatum. Bedrijven onderling mogen nog wel betalingstermijnen tot 60 dagen afspreken. Langer dan 60 dagen mag straks alleen nog als kan worden aangetoond dat geen van beide partijen daaronder lijdt.

Voor de overheid geldt vanaf 1 januari 2013 in de meeste gevallen een termijn van 30 dagen na de factuurdatum. Daarvan mag slechts bij uitzondering worden afgeweken.

Voor ondernemingen en overheidsinstanties in Nederland en andere EU-lidstaten gaan dezelfde betalingstermijnen gelden.

Incassokosten 
Als klanten een betalingstermijn overschrijden, mag je als leverancier rente berekenen over het nog te betalen bedrag. Als je geen betalingstermijn met je klant bent overeengekomen, dan mag je rente in rekening brengen vanaf 30 dagen na de factuurdatum.

Schuldeisers mogen straks naast de wettelijke handelsrente €40 minimumvergoeding vragen voor incassokosten. Zo hoopt de overheid bedrijven te dwingen om hun rekeningen op tijd te betalen. Tegelijkertijd wil de overheid consumenten en kleine bedrijven beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten, door een maximum aan de buitengerechtelijke incassokosten in te voeren: € 6.775.

Bij leveringen aan bedrijven en overheid mag je de wettelijke rente voor handelstransacties gebruiken. Bij leveringen aan consumenten mag je de wettelijke rente voor niet-handelstransacties in rekening brengen. De juiste percentages vindt je hier.

Betaling afdwingen 
Nederlandse bedrijven mogen straks in andere EU-landen dezelfde maatregelen nemen als in Nederland om tijdige betaling van facturen af te dwingen.

Met dank aan Jan Withoos van Administratie- en adviesburo Noord-Brabant voor de inhoudelijke controle van dit artikel.

Bronnen:
Onredelijk hoge incassokosten van de baan
Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten wordt aan maximum gebonden
Wat is wettelijke rente en wat is het percentage?
Kabinet: rekening op tijd betalen
EU-landen: nieuwe richtlijn te late betalingen

Geen opmerkingen: