zaterdag 15 oktober 2011

Met het wegbezuinigen van de tolk snijden we ons in de vingers

Door Eva Schwarzberg

Door bezuinigingen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt de vergoeding voor de inzet van tolken geschrapt. Niet verstandig, want de tolk voorkomt veel leed. Bovendien zullen door deze ingreep de kosten alleen maar stijgen. Artsen en specialisten luiden de noodklok.

Eigen verantwoordelijkheid

Jaarlijks wordt er in de gezondheidszorg ongeveer 166.000 keer gebruikgemaakt van een tolk. Vaak telefonisch en vooralsnog vergoed door de overheid. Hier wil de overheid nu vanaf. Patiënten moeten zelf verantwoordelijk worden om zich verstaanbaar te maken, vindt het kabinet. Dus: Nederlands leren of zelf iemand meenemen als tolk.
De bezuiniging op tolken zal het kabinet 19 miljoen euro opleveren, maar is wel in strijd met de ‘veldnormen voor de inzet van tolken in de gezondheidszorg’. Hierin staat dat wanneer de zorgverlener door taalproblemen onvoldoende met de cliënt kan communiceren, hij een professionele tolk moet inschakelen.

Kosten zullen alleen maar stijgen door bezuinigingen
Volgens artsen heeft de bezuinigingsmaatregel veelal negatieve gevolgen. De behandeling zal langer duren en minder efficiënt worden. Ook zullen mensen zich niet, of pas veel later laten behandelen omdat ze geen geld voor een tolk hebben. Met alle gevolgen van dien.

Ook de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) voorziet problemen. De kwaliteit van de behandeling van (psychiatrische) patiënten die het Nederlands onvoldoende beheersen loopt terug. Een professionele vertaling is gewenst. Er kan niet worden teruggevallen op familie en vrienden, die doorgaans te emotioneel betrokken zijn bij de patiënt.

Uitzondering voor Multi Systeem Therapie?
Volgens MST-Nederland kost het besluit van VWS de regering veel meer dan het oplevert. MST is een speciale behandelmethode waarmee probleemjongeren thuis behandeld kunnen worden, in plaats van in een jeugdinrichting. Maar zonder de inzet van tolken kunnen veel jongeren niet thuis behandeld worden. Het gevolg: hogere kosten. Volgens berekeningen zoul een bezuiniging van ruim 2 ton op MST de regering wel eens 2,3 miljoen kunnen gaan kosten.

Laten we ons niet in de vingers snijden en alleen daar bezuinigen waar het ook daadwerkelijk iets oplevert.


Bron: psy, Uitgesproken Vara, ZorgWelzijn

1 opmerking:

Adriana van Schalken | Familieopstellingen zei

Ik ben het helemaal eens met dit artikel, op sommige dingen moet je gewoon niet willen bezuinigen.

Groeten Adriana