zaterdag 15 oktober 2011

Toelatingstoetsen voor het register beëdigde tolken en vertalers

Door Mariëtte van Drunen

Tolken en vertalers die zich willen inschrijven in het officiële register beëdigde tolken en vertalers, maar niet de juiste diploma’s hebben, kunnen via een toelatingstoets alsnog tot het register worden toegelaten. Deze toelatingstoets zal vanaf najaar 2011 worden aangeboden door de Stichting Nationale Examens Vertaler en Tolk (SNEVT). Aanmelding is nog maar tot 21 oktober mogelijk.

“Tolken en vertalers die geen hbo-diploma op het gebied van tolken of vertalen kunnen overleggen, kunnen volgens het Besluit inschrijving Rbtv via een door Bureau Wbtv erkende toets aantonen te beschikken over de vereiste vaardigheden,” aldus de website van Bureau Wbtv. Wbtv is het onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand dat bepaalde onderdelen van de Wet beëdigde tolken en vertalers moet uitvoeren. Bureau Wbtv heeft bepaald waaraan de toelatingstoetsen en de beoordelaars moeten voldoen. Hoewel de toetsen worden aangeboden door de SNEVT, is de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens te Amersfoort verantwoordelijk voor de logistiek rond de toetsing (aanmelding, betaling e.d.).

In week 46 vinden de eerste toetsen plaats en afhankelijk van het aantal aanmeldingen, worden mogelijk ook in week 47 toetsen ingepland. De toetsen hebben plaats op een centrale locatie die gemakkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer.

Wie kan er deelnemen?
Deelname aan de toetsen heeft alleen zin als u een reële kans van slagen hebt. Hoe u weet of dat zo is? Raadpleeg daarvoor het Zelfbeoordelinginstrument Tolken en/of het Zelfbeoordelinginstrument Vertalen. Hierin staat op welk niveau u de verschillende vaardigheden moet beheersen om te kunnen slagen. Deze beoordelingsinstrumenten zijn te vinden op de website van Bureau BTV en op de website van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.

Op de website van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens is informatie opgenomen waarmee u zich kunt voorbereiden op de toetsen.

Let op: snel aanmelden als u dat nog niet hebt gedaan!
Als u zich wilt aanmelden, dan kan dat via de website van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Maar let op, de aanmelding sluit volgende week vrijdag, op 21 oktober 2011 en er kan maar een beperkt aantal tolken en vertalers aan de toetsen deelnemen.

Er zijn alleen vertaaltoetsen voor de volgende vertaalrichtingen:
• Koerdisch (Kermandji) - Nederlands
• Nederlands - Koerdisch (Kermandji)
• Somalisch - Nederlands
• Nederlands - Somalisch

Meer informatie over de toetsen
Bureau Wbtv
De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens
Nieuwsbrieven van Bureau Wbtv

Uw vragen over de toetsen kunt u per e-mail sturen aan de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens via examenservices @ associatie.nl.

Geen opmerkingen: