vrijdag 4 november 2011

Waarschuwing voor beëdigd vertalers: laat dit u niet overkomen

Door Mariëtte van Drunen

Eind oktober kwam mij via de vertalersdiscussiegroep ESPANED een verontrustend bericht onder ogen: een collega was beschuldigd van valsheid in geschrifte naar aanleiding van een geleverde beëdigde vertaling. Wat was er gebeurd en hoe kunt u dit voorkomen?

Wat er gebeurd is
De vertaler in kwestie, die graag anoniem blijft, had de opmaak van een te vertalen document letterlijk gehandhaafd in zijn vertaling, inclusief de logo’s van de overheidsinstantie die het document had opgesteld. Daarnaast had de vertaler, waarschijnlijk geheel per ongeluk, de handtekening uit het origineel in de vertaling laten staan.

Naar aanleiding van deze vertaling werd de vertaler door de overheidsinstantie die het originele document had opgesteld, beschuldigd van valsheid in geschrifte, omdat:

“Met deze vormgeving wordt de suggestie gewekt dat de vertalingen zijn afgegeven door [de betreffende afgevende overheidsdienst] namens de minister van […], terwijl dit niet het geval is”, aldus de brief die de vertaler ontving. 
Ook stond in de brief: “Het plaatsen van de handtekening of naam van een derde, ook onder een overigens waarheidsgetrouw opgemaakt geschrift, wordt door de Hoge Raad (voetnoot: 14 december 1999, NJ 2000,150) aangemerkt als het valselijk opmaken van een geschrift, omdat daardoor een onjuist beeld ontstaat omtrent de auteur die dat geschrift heeft opgesteld en dus omtrent de herkomst ervan.”

Gelukkig heeft de vertaler de overheidsdienst kunnen overtuigen dat hij te goeder trouw te werk is gegaan en enkel de klant zo goed mogelijk van dienst wilde zijn door de vertaling zo veel mogelijk op het origineel te laten lijken. Daarom is het in dit geval bij een ferme waarschuwing gebleven en niet tot een daadwerkelijke aanklacht gekomen.

Hoe u dit kunt voorkomen
Ten eerste moet u bij uw beëdigde vertalingen duidelijk vermelden dat het om een vertaling gaat. Zorg er daarnaast bij het vertalen van gescande documenten voor dat u geen ingescande logo's of handtekeningen in uw vertaling laat staan. Verwijder deze uit de doeltekst voor u begint met vertalen.

Deze vertaler had naar eigen zeggen elk blad rechts onderin voorzien van zijn stempel en paraaf en bij elk van zijn vertalingen een blad aangehecht met de "formule", waarin duidelijk staat dat het om een vertaling gaat. Dit was echter niet voldoende in de ogen van de overheidsinstantie die de waarschuwing heeft gestuurd. Hoewel er blijkens de brief van de overheidsinstantie nog geen officiële richtlijnen zijn voor de opmaak van vertalingen, staat in de brief dat het volgens Bureau Wbtv binnen de branche gebruikelijk is dat logo’s en handtekeningen niet worden gekopieerd.

Kortom: let goed op wanneer u ingescande documenten vertaalt en laat niet klakkeloos alle elementen uit de opmaak in de vertaling staan. Verwijder zeker alle logo’s en handtekeningen die de indruk kunnen wekken dat de vertaling is opgesteld door iemand anders dan de vertaler.

2 opmerkingen:

Vertaalbureau zei

Spijtig om te lezen, wil je de klant zoveel mogelijk tegemoet komen, wordt dit afgestraft. Aan de andere kant wel een wijze les voor beëdigde vertalers.

Vertaalbureau voor beëdigde vertalingen zei

Wat ik mij al veel langer afvraag: moet een beëdigde vertaler de officiële stukken verwijderen van zijn systeem als hij klaar is met de documenten?