dinsdag 18 november 2008

REDELIJK EN GANGBAAR VERTAALTARIEF 2009

De Literaire Uitgeversgroep (LUG) van de Groep Algemene Uitgevers (GAU) en de Vereniging van Letterkundigen (VvL), deel uitmakend van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) doen jaarlijks onderzoek naar wat in de praktijk redelijke tarieven zijn gebleken, afgeleid uit historische informatie en/of gebaseerd op uit de praktijk herleide gangbare tarieven. Gebaseerd op de in 2008 gehanteerde tarieven en met aanpassing aan de prijsontwikkeling zijn de volgende tarieven voor 2009 redelijk en gangbaar gebleken: 6,2 eurocent per te vertalen woord; voor de vertaling van poëzie 2,17 euro per regel met een minimum van 37,99 euro per gedicht. Deze tarieven kunnen als richtlijn voor onderhandelingen worden gebruikt, maar het staat vertalers uiteraard vrij om meer te bedingen.

Meer informatie is onder andere te vinden op de website van de Vereniging van Letterkundigen en van het Nederlands Uitgeversverbond.
In de subsidieregelingen voor literair vertalers van het Fonds voor de Letteren wordt sinds 1 juni 2007 als een van de voorwaarden gesteld dat in het contract met de uitgever ten minste een redelijke en gangbare honorering is overeengekomen. Dit geldt zowel voor de Regeling Projectwerkbeurzen als voor de Stimuleringssubsidies voor beginnende literair vertalers.

Bron: Nieuws van Fonds voor de Letteren

Geen opmerkingen: