maandag 3 november 2008

Belasting over een uithangbord?

Wist u al dat uw gemeente belasting mag heffen over reclame-uitingen ofwel openbare aankondigingen op of aan uw gebouw? Deze zogenaamde reclamebelasting kan bijvoorbeeld worden geheven over vaandels, posters of lichtbakken aan de gevel, zolang deze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Het is hierbij onbelangrijk of het voorwerp zelf zich op gemeente- of op privégrond bevindt.

Volgens Zibb.nl stapt de Raad Nederlandse Detailhandel mogelijk naar de rechter om deze belasting van tafel te krijgen.

Auteur: Mariëtte van Drunen

Bronnen:
Zibb.nl
Wikipedia

Geen opmerkingen: