vrijdag 4 oktober 2013

Breng structuur aan in je bedrijf met een ondernemingsplan

Door Sigrid Kauffman, WerkAdvies

Veel ondernemers en managers denken dat (ondernemings)plannen geschreven worden voor derden. Bijvoorbeeld de bank, het UWV, de gemeente, risico-investeerders of de directie. Mijn mening is dat je een plan schrijft voor jezelf.

Je schrijft het plan om structuur aan te brengen in je ideeën en activiteiten. Ook schrijf je een plan om je voor te bereiden op gesprekken met anderen. Hoe duidelijker je je verhaal kunt vertellen, hoe sneller je aan klanten, contacten en relaties komt. Uit je plan blijkt ook of er financiering nodig is om je ideeën uit te voeren. In veel gevallen is financiering niet eens nodig. Maar wat moet je nou doen om meer te halen uit je bedrijf dankzij een goed ondernemingsplan?

Hoe schrijf je een goed ondernemingsplan?

  • Gebruik een structuur die je helpt om aan alle belangrijke aspecten van je bedrijf te denken, zoals beschreven onder “Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een ondernemingsplan”.
  • Bouw je plan logisch op; de ene stap volgt op de andere.
  • Onderbouw zaken, doe onderzoek; verkoop geen lucht; je bent er straks zelf de dupe van!
  • Praat met allerlei mensen, vrienden, bekenden en deskundigen over je plannen.
  • Aarzel niet om anderen bij je plannen en ideeën te betrekken. Niet het idee, maar de ondernemer en het idee samen zijn uniek!

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een ondernemingsplan? 

Een ondernemingsplan begint bij de omschrijving van de ondernemer: wat is je achtergrond, waar liggen je sterke en zwakke kanten, en waarom wil je ondernemen?

Naast je persoonlijke gegevens is het ook belangrijk om een goed inzicht te krijgen in je huidige financiële privésituatie. Uit het plan zal namelijk moeten blijken of dat je bedrijf voldoende winst na belasting overhoudt om van te kunnen leven.

Daarna volgt een duidelijke beschrijving van je bedrijfsidee, het bedrijfsproces en de markt. Hier leg je duidelijk uit wie je klanten zijn, welke producten en/of diensten je levert, hoe je producten en/of diensten je aanbiedt en wat je ervoor moet doen om de producten en/of diensten te kunnen leveren.

Uit je bedrijfsidee blijkt welke investeringen en voorzieningen er nodig zijn om je plannen te realiseren. Ook zie je zo hoe je plannen het beste kunt financieren.

Om aan te tonen dat je bedrijf levensvatbaar is, maak je een exploitatiebegroting. Hierin geef je voor de komende drie jaar aan welke kosten je kunt verwachten bij de uitvoering van je bedrijfsidee. Het is belangrijk dat je de opgestelde exploitatiebegroting vergelijkt met branchecijfers. Deze cijfers vind je onder andere op de websites van de Kamer van Koophandel, banken, Centraal Bureau van de Statistiek en brancheverenigingen.

Als laatste maak je een liquiditeitsbegroting. Dit doe je om te beoordelen of je de te verwachte kosten ook kunt betalen en op welk moment je het beste uitgaven kunt doen.

Periodiek onderhoud 

Natuurlijk veranderen de omstandigheden van je bedrijf en de markt regelmatig. Bovendien heeft een ondernemingsplan alleen nut als je het gebruikt als plan van aanpak. Daarom raad ik je als ondernemer aan elk jaar je ondernemingsplan opnieuw door te nemen, bij te stellen en ervan te leren.

Heel veel succes.


Noot van de redactie
Willen jullie meer weten over dit onderwerp? Sigrid Kauffman van WerkAdvies geeft op maandag 18 november van 19 tot 22 uur een workshop Ondernemingsplan maken in Eindhoven. Meer informatie hierover vind je op de website van WerkAdvies.

Geen opmerkingen: