donderdag 23 oktober 2008

Oudste officiële katholieke bijbelvertaling nu op internet

Vanaf 17 september 2008 is de oudste officiële Nederlandstalige katholieke bijbelvertaling, de zogenoemde Leuvense bijbel uit 1548, voor iedereen digitaal beschikbaar.

De digitalisering van de Leuvense bijbel is het derde resultaat van het Bijbeldigitaliseringsproject, het grootste letterkundige vrijwilligersproject dat Nederland tot nu toe heeft gekend. De gedigitaliseerde bijbels zijn voor iedereen toegankelijk op de websites van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Voor wetenschappelijk onderzoek biedt de digitale verzameling bijbels een schat aan materiaal en tal van nieuwe mogelijkheden. De bijbelvertalingen dateren uit een periode waaruit maar weinig tekstbestanden beschikbaar zijn, en waarin ook de historische woordenboeken een grote lacune vertonen. Interessant voor zoweltaalkundig als theologisch onderzoek is dat op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap de verschillende oude en moderne bijbelvertalingen naast elkaar geplaatst en met elkaar vergeleken kunnen worden.

Bron: Expertisecentrum Literair Vertalen

Geen opmerkingen: