woensdag 17 december 2008

Gratis uittreksel uit het handelsregister

Ingeschrevenen in het handelsregister krijgen vanaf 1 januari 2010 jaarlijks een gratis uittreksel. Dat is de uitkomst van besprekingen die staatssecretaris Heemskerk met de Kamers van Koophandel heeft gevoerd.

Als handreiking naar startende bedrijven zullen de Kamers van Koophandel daarnaast gedurende 2009 bij de inschrijving kosteloos een papieren uittreksel meegeven. Starters hebben deze meestal meteen nodig, bijvoorbeeld om een zakelijke bankrekening te openen.

Elke ingeschrevene in het handelsregister krijgt vanaf 2010 het recht op één gratis elektronisch gewaarmerkt uittreksel. Deze heeft een gelijke juridische bewijskracht als een gewaarmerkt papieren uittreksel. Bij de factuur van de Kamer van Koophandel ontvangen ingeschrevenen een unieke code waarmee via internet meteen een uitreksel kan worden opgevraagd.

Omdat het uittreksel in zakelijk verkeer maar een beperkte 'houdbaarheidsdatum' heeft omdat er in de loop van het jaar veranderingen optreden, kan het aangevraagd worden op het moment dat een onderneming of rechtspersoon het nodig heeft. De unieke code is een jaar geldig.

Bron: Persbericht van het Ministerie van Economische Zaken

1 opmerking:

Anoniem zei

dat werd een keertje tijd ... Absolute geldklopperij die uitreksels via de KvK. En waar is dat lidmaatschapsgeld dan voor?