zaterdag 17 december 2011

In de spotlight: Vertaaltijdschrift De Talen

Door Ben van Nugteren en Eva Schwarzberg

Op aanraden van twee trouwe abonnees van het blad De Talen hebben we de uitgever, Ben van Nugteren, gevraagd iets meer te vertellen over dit tijdschrift voor vertalers.

De Talen
De Talen bestaat inmiddels 128 jaar, maar is nog steeds toonaangevend op vertaalgebied. Het verschijnt tien maal per jaar en biedt iedereen met belangstelling voor talen en vertalen de mogelijkheid zijn of haar kennis te verbreden en vaardigheden aan te scherpen. Het niveau is hoog en is toegesneden op studenten die een HBO- dan wel een universitaire opleiding volgen op (ver)taalgebied. Daarnaast zijn er nogal wat zelfstandig gevestigde vertalers op het blad geabonneerd om hun vaardigheden op peil te houden of uit te breiden. De Talen draait om de talen Duits, Engels, Frans en Spaans.

Algemene teksten
Veel abonnees hebben een gespecialiseerde vertaalpraktijk, maar vinden het prettig om daarnaast te vertalen in algemene zin. De opgaven die De Talen biedt, zijn vaak artikelen uit internationale kranten en tijdschriften. Ze worden door de redacteuren uitgekozen vanwege een bepaalde gebruikte stijl of het voorkomen van bepaalde vertaalproblemen. Zo kan de abonnee elke maand zijn of haar vaardigheden aanscherpen. Het niveau is pittig, maar voor een gevestigd vertaler uitstekend te doen.

Hoe goed vertaalt u?
Een van de unieke mogelijkheden van De Talen is dat u maandelijks een door u vertaalde tekst kunt inzenden, die vervolgens door een professionele redacteur wordt nagekeken. De betreffende opgave wordt twee maanden later (geanonimiseerd) in het blad besproken: een uitgelezen manier om uw vertaalvaardigheid met die van anderen te vergelijken.

Een abonnement op De Talen vormt een prima mogelijkheid om goedkoop en op een prettige manier uw vertaalvaardigheden op peil te houden. Bovendien zijn de kosten van het abonnement aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

(Proef)abonnement
Om u kennis te laten maken met het blad, biedt Uitgeverij Tandem Felix een proefabonnement, zowel op papier als in pdf, van drie maanden voor € 27,00.Mocht u zich daarna willen abonneren, dan geldt een reductie van 15% op de abonnementsprijs voor de nummers die overblijven tot het eind van 2012, te weten € 11,50 per nummer. U kunt zich aanmelden via info @ tandemfelix .nl.

Geen opmerkingen: