zaterdag 4 oktober 2008

Veranderingen voor beëdigd vertalers vanaf 1-1-2009

Op 1 januari 2009 treedt de nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) in werking en wordt de oude wet voor beëdigd vertalers ingetrokken.

Dit houdt onder andere in dat straks alleen vertalers die zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers nog beëdigde vertalingen mogen maken. Als u wel beëdigd bent, maar nog niet bent ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers (KTV), dan moet u zich binnen 2 jaar na inwerkingtreding van de wet aanmelden bij de Raad voor Rechtsbijstand. Daarnaast hebt u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Het inschrijfformulier en de aanvraag voor een VOG kunt u vinden op de website van de KTV (http://www.ktv.rvr.org/), op de pagina's over de inschrijfprocedure.

Geen opmerkingen: