woensdag 4 maart 2009

Verklaring omtrent het gedrag 80-plus

De nieuwsbrief voor NGTV-leden van gisteren, 3 maart, bevatte belangrijke informatie voor tolken en vertalers van 80 jaar of ouder. Hieronder het bericht:

Tolken en vertalers die ouder zijn dan 80 jaar en ingeschreven willen worden in het Register beëdigde tolken en vertalers ondervinden soms problemen met het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Op het gemeentehuis krijgen zij dan te horen dat wie 80 jaar of ouder is geen VOG meer kan krijgen. Volgens het Bureau beëdigde tolken en vertalers (Bureau btv) is dat niet terecht en zijn er geen belemmeringen op grond van leeftijd om een VOG af te geven. Gemeenten kunnen desgewenst contact opnemen met het Centraal orgaan verklaringen omtrent het gedrag.

Bron: NGTV, elektronische nieuwsbrief voor NGTV-leden, bericht met toestemming overgenomen.

Geen opmerkingen: