zaterdag 24 september 2011

Lezingenreeks Master Literair Vertalen i.o. is weer begonnen

In het kader van de Master Literair Vertalen i.o. is er ook dit academisch jaar een lezingenreeks georganiseerd waarbij verschillende aspecten en invalshoeken van literair vertalen aan bod komen. Ook nu vinden de lezingen in Vlaanderen en Nederland plaats en staan ze niet alleen open voor studenten, maar ook voor andere belangstellenden.

De eerst volgende lezing zal op 11 oktober plaatshebben in Antwerpen. Pieter Boulogne zal dan zijn licht werpen op de vroege Nederlandse Dostojevski-vertalingen en hierbij vooral aandacht besteden aan de vertaalwetenschappelijke dimensie. Met een beetje geluk kunt u zich nog aanmelden, want aanmelden mag tot twee weken voor de lezing, in dit geval tot 27 september.

Andere onderwerpen die dit jaar op de agenda staan zijn: het Vertalen van Latijnse poëzie, Tekstgenese en vertaling aan de hand van het werk (en de manuscripten) van Samuel Beckett, Intertekstualiteit en vertalen, Vertalen uit het Nederlands, Nederlandstalige literatuur in vertaling – hoe een kleine literatuur groot kan zijn, Vertaling De Soldaat Johan van Paul de Man, Mentoraat/Coaching Mrs. Dalloway. Deze lijst wordt mogelijk nog uitgebreid met extra lezingen.

Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op de website van de Master Literair Vertalen i.o. Ook kunt u zich via die website inschrijven met een online aanmeldingsformulier.

Bronnen: Expertisecentrum Literair Vertalen en Master Literair Vertalen i.o.

Geen opmerkingen: