zaterdag 24 september 2011

Zelfstandigenaftrek verdwijnt

Door Eva Schwarzberg

Een van de voorstellen in de Miljoenennota 2012: de zelfstandigenaftrek wordt in 2012 gewijzigd naar een vaste basisaftrek van € 7.280.

De hoogte van de aftrek is dus niet meer afhankelijk van de winst uit onderneming, maar wordt “neutraal”. Het beleid van nu, hoe meer winst, hoe minder aftrek, vervalt daarmee. De nieuwe regeling zal weinig tot geen effect hebben op ondernemers met een winst tussen € 18.540 en € 53.070. Maak je meer winst dan circa € 53.000, dan ga je erop vooruit. Maar bedraagt je winst minder dan circa € 18.000, dan ga je erop achteruit. De vaste basisaftrek is dan namelijk lager dan de huidige zelfstandigenaftrek. Het urencriterium van 1225 uur per jaar blijft overigens van kracht.

Bron: Nieuwsbrief VZZP.nl

Geen opmerkingen: