vrijdag 25 november 2011

Bijbel in straattaal

Door Mariëlle van Benthum

Op 10 november is ‘De torrie van Mattie’ verschenen. Dit is een hervertelling van het bijbelboek Matteüs in straattaal, geschreven door Daniel de Wolf. Een fragment: "De gewoonte was toen om geen seks voor het huwelijk te hebben. Maar Maria bleek ineens pregno te zijn. Jowie kwam er achter en hij was omin depressed, want hij dacht dat ze met een ander gebald had."

Straattaal
Straattaal is voor volwassenen soms nauwelijks te begrijpen, maar voor jongeren helemaal hip. Het is een combinatie van woorden die veel voorkomen in berichtenverkeer via msn en sms, en van woorden uit andere talen.

De teksten bevatten dan ook veel Engelse woorden. Bijvoorbeeld: 'We maken een jump in de tijd', 'Maak een U-turn' en 'Voor Mattie was het crystal clear'. De hoofdstukken bevatten speciale informatieblokken die de kop 'Explanation' hebben. Niet alleen de taal is hypermodern. Aan de verhalen zijn moderne details toegevoegd. Zo komt de McDrive erin voor, postcodegebied en Discovery.

Uitleg
De bijbel in straattaal bevat verhalen van Jezus geboorte tot Zijn sterven aan het kruis en Zijn opstanding. Er wordt aanvullende uitleg gegeven om duidelijk te maken wat Jezus bedoelt. De uitgave is tot stand gekomen door samenwerking tussen Youth for Christ, het Nederlands Bijbelgenootschap en Ark Mission.

Gratis beluisteren via mp-3
Op de website www.straatbijbel.nl kun je het boek gratis beluisteren in mp3-formaat. Tevens zie je in de inhoudsopgave vier verhalen die je vast kunt lezen als voorbeeld. Zo zijn er de verhalen 'Jezus de asielzoeker', 'Johnnyboy de Doper' en 'Sta op uit je rolstoel'.

Daniel de Wolf
Daniel de Wolf is geboren in 1973, en is vader van twee dochters in Rotterdam. Hij geeft leiding aan Thugz Church (‘kerk voor tuig’) en spreekt daarbij veel jongeren. Daniel was eerder jongerenwerker bij Youth for Christ en werkte tot voor kort als pastor in een gevangenis. Ook heeft hij met drugsverslaafden gewerkt en gaf hij voorlichting op scholen.

Bron: www.straatbijbel.nl

Het Witte Boekje

Door Mariëlle van Benthum

Op 15 november is er een bijgewerkte editie verschenen van het Witte Boekje. Het Witte Boekje is een praktische spellinggids die hulp biedt bij het correct schrijven van woorden. Er zijn onder andere nieuwe woorden opgenomen en eigen namen zoals Cruijff en YouTube.

Het Witte Boekje is samengesteld door de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal, in samenwerking met schrijf- en taaldeskundige Wim Daniëls. Jaarlijks beantwoorden deze taaladviseurs vele spellingvragen en daarom weten ze goed wat er mis gaat bij het spellen. En misschien nog wel belangrijker: ze weten ook hoe je dit kunt oplossen en uitleggen. De spellingregels worden dan ook op heldere wijze uitgelegd.

In vergelijking met het Groene Boekje heeft de lezer met deze spellinggids meer spellingvrijheid. In sommige gevallen sluit de witte spelling beter aan bij het taalgevoel. Verschillende grote uitgeverijen volgen het Witte Boekje. Bijvoorbeeld de Volkskrant, NRC Handelsblad, Elsevier en de NOS volgen het Witte Boekje.

Meer informatie:
http://www.onzetaal.nl/boeken/het-witte-boekje-editie-2012

Hoe zit het met www.geregistreerdetolken.nl?

Door Mariëtte van Drunen

Eerder dit jaar was er flink kritiek op de in juli gelanceerde site www.geregistreerdetolken.nl. Ten eerste begreep een aantal vertalers niet wat deze site met Bureau Wbtv te maken had en daarna signaleerde Bureau Wbtv dat er fouten in het register zaten. Ook werd er door sommigen geklaagd dat de site nergens voor nodig was en daarom het geld niet waard was. Anderen waren het niet met alle kritiek eens en schreven zich direct in voor een advertentie. Wat was er aan de hand?

De site geregistreerdetolken.nl biedt tolken en vertalers die in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (Rbtv) ingeschreven staan de mogelijkheid tegen betaling een profiel online te plaatsen. Een aantal van de vertalers en tolken die door de site werd benaderd om te adverteren, uitte hierover hun verontwaardiging in een discussie op LinkedIn voor NGTV-leden of beklaagde zich bij Bureau Wbtv. Ze waren al ingeschreven in het Rbtv en dachten dat de site zich wilde voordoen als een officieel register, terwijl het dat niet is.

Geen relatie met officieel Rbtv
Deze angst was gelukkig onterecht. De oprichter van geregistreerdetolken.nl was erg verbaasd over de negatieve reacties en heeft de tekst op de site voorlopig aangepast, in de hoop dat de bedoeling van www.geregistreerdetolken.nl nu duidelijk is. Op de voorpagina van de site staat: “Geregistreerdetolken.nl is een portaal dat bestemd is voor Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers)-tolken en vertalers die zich extra op het internet willen profileren door hun eigen profiel zelf aan te maken en te beheren”. Als de bezoeker doorklikt op de link naar meer informatie, staat hetzelfde nog eens duidelijker geformuleerd: “Geregistreerdetolken.nl is een portaal waarin tolken en vertalers die in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (Rbtv) ingeschreven staan zich extra kunnen profileren.”

De enige link met het officiële register is dus, dat de site ongeveer dezelfde doelgroepen heeft. Een belangrijk verschil is dat de vertalers die op geregistreerdetolken.nl adverteren, hier meer informatie over hun specialisaties en achtergrond kunnen vermelden dan in het officiële Rbtv. De informatie op geregistreerdetolken.nl wordt overigens aangeleverd door de tolken en vertalers zelf en is niet overgenomen uit het Rbtv.

Onderzoek door Bureau Wbtv
Sommige tolken en vertalers uitten hun bezwaren tegen geregistreerdetolken.nl bij Bureau Wbtv, de beheerder van het Rbtv. Aangezien het ernstige kritiek betrof, voerden medewerkers van Bureau Wbtv steekproefsgewijs onderzoek uit naar de gegevens op de site. Ze hadden meerdere twijfels naar aanleiding van de tekst en de inhoud van een aantal advertenties op de oude versie van geregistreerdetolken.nl. Deze zijn te lezen in het uitgebreide verslag van Bureau Wbtv zelf.

Bureau Wbtv heeft hierop zijn twijfels per brief aan de oprichters van geregistreerdetolken.nl geuit en erop aangedrongen maatregelen te nemen. Daarop is de site vanaf 19 september 2011 een tijdje uit de lucht geweest. De initiatiefnemers hebben de tekst van de website tijdelijk herzien en laten zich nu juridisch adviseren in de hoop dat zij in hun recht gesteld worden. Initiatiefnemer Lazhar Zehar benadrukt dat er geen enkele sprake was en is van onjuist handelen en dat hij hoopt dat dit ook uit het juridisch onderzoek zal blijken. Hij hoopt dat Bureau Wbtv daarna zijn kritiek intrekt en een rectificatie in zijn nieuwsbrief plaatst.

Misverstand
De kritiek lijkt een gevolg te zijn van een misverstand over het doel van geregistreerdetolken.nl. Zehar wijst erop dat deze site geen exacte weergave van de inhoud van het Rbtv is, maar juist bedoeld is om veel meer informatie over de opgenomen tolken en vertalers te verschaffen. Hij is het helemaal niet eens met de opmerkingen van Bureau Wbtv dat de inhoud van geregistreerdetolken.nl onjuiste informatie over de Wbtv-registratie van de vermelde adverteerders zou geven. Hij schrijft: “Geregistreerdetolken.nl is geen nabootsing van het register” en “...wij nooit hebben gepretendeerd hetzelfde te zijn als het register.” De site is er duidelijk over dat de vermelde informatie niet alleen betrekking heeft op de in het Rbtv geregistreerde vaardigheden van de vermelde adverteerders, maar juist extra informatie verschaft.

Over de inhoud van de advertenties schrijft hij ook: “Men kan zich nu alleen inschrijven (gratis) als men er mee akkoord gaat zijn/haar profiel volgens de Rbtv-inschrijving aan te maken. Dit controleren wij systematisch door het openbare Rbtv te raadplegen.” [Red. De gratis inschrijving is tijdelijk.]

Naar mijn mening wordt op de nieuwe versie van geregistreerdetolken.nl niet de indruk gewekt dat de site iets anders is dan een platform waarop een specifieke groep vertalers en tolken zich kan presenteren. De heer Pieter Bart Giebels van Bureau Wbtv heeft mij ook laten weten dat Bureau Wbtv nogmaals steekproefsgewijs de gegevens op de site heeft gecontroleerd. Daarbij werd geconstateerd dat een aantal gegevens en vermeldingen inmiddels is aangepast.

Privacy
Een aantal van de vertalers die door geregistreerdetolken.nl benaderd zijn, heeft bij Bureau Wbtv geklaagd omdat dit op basis van gegevens uit het Rbtv gebeurd is. Nu laat Bureau Wbtv volgens Giebels door een privacydeskundige onderzoeken of de initiatiefnemers van geregistreerdetolken.nl klanten hadden mogen werven op basis van gegevens uit het register. De heer Zehar van geregistreerdetolken.nl wijst erop dat als het niet mag, dat zou betekenen dat vertalers ook niet door andere bedrijven mogen worden benaderd op basis van hun gegevens in het Rbtv, wat nu wel gebeurt. Hij is benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek.

Bestaansrecht
Het laatste punt van twijfel, overbodigheid, was uiteraard het minst zorgwekkend: als je geen interesse hebt om je aan te melden, dan hoeft dat ook niet. De meerwaarde van geregistreerdetolken.nl hangt af van het succes van de site.

Als er veel vertalers en tolken meedoen en vooral: als de site veel bezoekers weet te trekken, dan kan een advertentie denk ik wel degelijk extra aanvragen opleveren voor de vermelde tolken en vertalers. Dit is nu nog niet te voorspellen.

Overigens vindt de heer Zehar het erg jammer dat de mensen met kritiek deze kritiek niet rechtstreeks aan hem hebben geuit, zodat hij erop kon reageren. Hij hoopt dat mensen met kritische vragen in de toekomst gewoon om opheldering vragen.

Toekomst
Bureau Wbtv is nog met zijn onderzoek bezig en zal de uitkomst hiervan waarschijnlijk via de reguliere nieuwsbrief publiceren. geregistreerdetolken.nl wordt weer aangepast wanneer alle juridische aspecten duidelijk op een rijtje zijn gezet. Ik ben benieuwd wat de toekomst brengt. Hopelijk komt uit alle moeilijkheden straks een mooie website voort waarmee het voor klanten makkelijker wordt de juiste beëdigde tolk of vertaler te kiezen en voor adverteerders mogelijk wordt om zich uitgebreider te presenteren en zo meer klanten te werven.

Bronnen:

Chatvertaling: Spaans populairste taal

Door Eva Schwarzberg

Volgens een rapport van Language Line Services is Spaans in de communicatie met klanten in razend tempo onmisbaar aan het worden voor ieder bedrijf in de V.S. Het is daar de meest gevraagde taal bij tolk- en vertaaldiensten, zoals vertalingen van online chatgesprekken. Ook andere talen worden steeds vaker gevraagd. Belangrijk, want online communicatie lijkt onmisbaar te worden voor ieder bedrijf dat het digitale tijdperk wil overleven.

Onmisbaar
Volgens TMCnet vormen automatische chatvertalingen de sleutel tot succes bij bedrijven die met internationale klanten werken. Door chatvertaling verbetert de communicatie tussen bijvoorbeeld een Engelstalige klantenservice en een Spaanse klant. Of tussen een Nederlandse inkoper en zijn Russische leverancier.

Andere veelgevraagde tolktalen
Volgens het rapport zijn de tolkaanvragen voor de talen Mandarijn, Arabisch, Vietnamees en Russisch ook gestegen in de 20 grootste Amerikaanse steden. De gestegen vraag naar tolken toont aan dat er behoefte is aan innovatieve technologie voor chatvertalingen.

Meertalige samenleving in de VS
Net als de Nederlandse samenleving, wordt ook de Amerikaanse samenleving meertaliger. Om beter te kunnen communiceren met niet-Engelssprekende klanten en werknemers moeten bedrijven volgens TCMnet automatische chatvertaling gaan inzetten. Veel van de op dit moment gesproken talen zijn helemaal nieuw voor het land en tal van organisaties zijn hier nog niet op ingespeeld. Goed nieuws dus voor de leveranciers van software voor chatvertalingen.

Bronnen: TMCnet, Language Line Services

TiNT 2011: 9 december Hogeschool Gent

Door Eva Schwarzberg

Op vrijdag 9 december vindt aan de Hogeschool Gent de derde TiNT-dag plaats, georganiseerd door de vereniging NL-Term in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie en de Hogeschool Gent. TiNT is de afkorting van: Terminologie in het Nederlandse Taalgebied.

Wat beoogt dit evenement?
Het aan een breed publiek bekend maken van actueel onderzoek en werkzaamheden op het gebied van Nederlandstalige terminologie.

Voor wie is de TiNT-dag bedoeld?
Op de TiNT-dagen ontmoeten onderzoek en praktijk elkaar. Sprekers en publiek bestaan uit academici, mensen die beroepsmatig met terminologie werken (o.a. vertalers, publicisten) en andere belangstellenden.

Programma 2011
TiNT 2011 vindt op 9 december 2011 plaats aan de Hogeschool Gent, van 10.15 tot 17.30 uur. Er is een lunch en het evenement wordt afgesloten met een borrel. Tijdens het programma vinden er lezingen plaats over medische terminologie en terminologie in het algemeen.
Het volledige programma vindt u hier.

Inschrijven voor TiNT 2011
Deelname aan de TiNT-dag kost € 15,- (studenten met studentenpas gratis) voor:
- bijwonen lezingen
- deelnemen aan de discussie
- lunch en de borrel
- TiNT-bundel
- 1 jaar lidmaatschap van NL-Term

Inschrijven gaat via het online inschrijfformulier.
Doe dit vóór 1 december 2011.


Bron: Taalunieversum en NL-Term