dinsdag 8 februari 2011

Bij- en nascholingscursus Vertalen en ICT

Door Mariëlle van Benthum

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) produceert steeds meer nieuwe en handige hulpmiddelen voor vertalers. De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Het is in combinatie met de toch al hoge werkdruk niet altijd bij te benen. Toch is het goed om te weten wat er beschikbaar is aan hulpmiddelen en hoe u ermee kunt werken. Tenslotte zijn het juist deze hulpmiddelen die niet alleen uw werkdruk verminderen maar ook de kwaliteit van uw vertalingen verbeteren.

De Erasmushogeschool in Brussel biedt daarom een bij- en nascholingscursus aan waarin u wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken wat betreft software met terminologische databanken, vertaalgeheugens, machinevertaling, vertalen van minder gebruikelijke bestandsformaten en ondertiteling van audiovisuele producten. Deze cursus is vooral interessant voor vertalers en letterkundigen die al geruime tijd geleden zijn afgestudeerd, in een tijd waarin nog weinig tot niets over deze ontwikkelingen werd gedoceerd.

Meer informatie en een inschrijvingsformulier vindt u op de website van de Erasmushogeschool.

Geen opmerkingen: