donderdag 6 november 2008

Vertalers over hun vertaling van oorlogsgedichten in Amsterdam

De SLAA ( Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam) organiseert op dinsdag 11 november 2008 vanaf 20.00 uur in De Balie het programma War Poets. Aanleiding is het verschijnen van twee werken van Geert Buelens: de bloemlezing Het lijf in slijk geplant. Gedichten uit de Eerste Wereldoorlog en de studie Europa, Europa! over de dichters van de Eerste Wereldoorlog. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met uitgeverij Ambo/Anthos.

In het programma laten vertalers dichters uit verschillende taalgebieden aan het woord. De vertalers vertellen welk idee ze hadden over de poëzie van de Eerste Wereldoorlog in hun eigen taalgebied voordat ze aan de klus begonnen en of ze van mening veranderd zijn door het vertalen van de gedichten. Bovendien gaan ze in op de vertaalproblemen die ze tegenkwamen en de oplossingen die ze hebben gevonden.

Ter illustratie lezen ze een gedicht voor, eerst in de brontaal en dan in de vertaling.

Het voorlopige programma:

20.00 Geert Buelens geeft een introductie op zijn bundel.
20.10 Geert introduceert de vertalers. De vertaler leest het gedicht voor, eerst in de brontaal en daarna zijn/haar vertaling. De gedichten worden geprojecteerd.
20.25 Mari Alföldy (Hongaars)
20.40 Ton Naaijkens (Duits)
21.00 Pauze
21.20 Willy Brill (Jiddisch)
21.30 Hans Boland (Russisch)
21.40 Geert leest een gedicht van Van Looy voor (plus film The Battle of the Somme)
21.50 Gesprek over oorlogspoëzie met Geert Buelens, o.l.v. Wim Brands.
22.30 Einde.

Tijdens het programma powerpointpresentatie en film. Na afloop van het programma wordt de Somme-film in zijn geheel vertoond.

Bron: Boekvertalers

Auteursrechten: Creative Commons License

Geen opmerkingen: