donderdag 16 oktober 2008

Tweedaags symposium "Cultural Transfer and Minor Language Areas"

van woensdag 5 november 2008 - 08:00 tot woensdag 6 augustus 2008 - 17:00

Op 5 en 6 november 2008 organiseert de opleiding Scandinavische Talen en Culturen in samenwerking met de opleiding Friese Taal en Cultuur een tweedaags, internationaal symposium met de titel "Cultural Transfer and Minor Language Areas".

Tijdens dit symposium wordt ingegaan op de literaire en culturele contacten tussen kleinere taalgebieden, met name die in Noordwest-Europa. Als case-studies wordt de Nynorsk-poëzie van Olav H. Hauge (1908-1994) onder de loep genomen alsook de eerste vertaling in het Nederlands van Faerøerse poëzie (Windvlinders. Poëzie van de Faerøer; Wilde aardbeien 2008). Er zijn lezingen en workshops van gasten uit Noorwegen (Noreg/Norge), Nederland, de Faerøer (Føroyar), Friesland (Fryslân) en Zweden (Sverige). Ook worden twee vertaalworkshops georganiseerd, een over Nynorsk-poëzie en een over Faerøerse poëzie. Bij laatstgenoemde workshop is ook de Faerøerse dichteres en actrice Sigri M. Gaïni aanwezig (onder voorbehoud).

Het culturele deel van het programma bestaat uit een concert door de vermaarde Noorse pianist Einar Røttingen en bas-bariton Njål Sparbo, in De Oosterpoort. Zij brengen poëzie van Hauge ten gehore, getoonzet door de Noor Geirr Tveitt (1908-1981). De honderdste geboortedag van beide kunstenaars wordt dit jaar groots gevierd in Noorwegen (en hiermee in Nederland).

Het symposium en de workshops zijn vrij toegankelijk, ook voor mensen buiten de RUG. Om praktische redenen wordt de Faeröerse workshop waarschijnlijk in het Noors verzorgd. De rest van het symposium vindt plaats in het Engels. Meer informatie over het programma vindt u over enkele weken op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie kunt u inwinnen bij Roald van Elswijk: R.J.J.H.van.Elswijk@rug.nl

Bron: agenda http://www.literairvertalen.org/

Geen opmerkingen: