zaterdag 18 oktober 2008

LOI-studenten vierde jaar Vertalers Engels ontevreden

Een groep van 37 studenten aan de LOI-opleiding Vertaler Engels zijn zo ontevreden over het vierde studiejaar dat zij gezamenlijk een klachtbrief aan zowel de LOI als de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) hebben gestuurd.

In de brief aan de LOI komt vooral naar voren dat er niet alleen veel onduidelijkheid is over de cursusinhoud en de in het vierde jaar uit te voeren Bachelor Assignment, maar dat bovendien ingezonden huiswerk niet wordt nagekeken. Meerdere studenten hebben uiteindelijk besloten over te stappen naar een ander onderwijsinstituut, waar zij inmiddels de opleiding wel met succes hebben afgerond.

Geen opmerkingen: