dinsdag 14 oktober 2008

European Navigator : schat aan informatie over de geschiedenis van de Europese eenwording

European NAvigator (ENA), is wetenschappelijke en educatieve informatie op hoog niveau, te vinden op één enkel adres: www.ena.lu.

Als gegevensbank in verschillende talen, berustend op veelvuldige en multimediale bronnen heeft ENA meer dan 15.000 documenten ter beschikking over de ontwikkeling van het verenigde Europa vanaf 1945 tot op de dag van vandaag.

Studenten, leraren, wetenschappers, maar evengoed iedere geïnteresseerde burger die meer wil weten over de geschiedenis van de eenwording van Europa vindt hier originele documenten (foto's, toon- en filmfragmenten, persartikelen, karikaturen…), begeleid door samenvattende teksten, afbeeldingen, kaarten en interactieve figuren. Dit rijk gevarieerd documentatiemateriaal is samengesteld en op juistheid gecontroleerd door een interdisciplinair team van specialisten op het gebied van de Europese eenwording.

ENA: een kruispunt van kennis over de geschiedenis van Europa
ENA is samengesteld uit een onderdeel dat zich bezighoudt met de historische gebeurtenissen vanaf 1945 tot op de dag van vandaag, een onderdeel dat zich bezighoudt met de Europese organisaties, door een serie van exclusieve interviews en door een onderdeel ENA&EDUCATION waar voorstellen voor het gebruik van ENA in het onderwijssector worden gedaan. Een functioneel hoofdstuk «Albums» biedt de mogelijkheid een persoonlijk karakter aan de informatie te geven, ze van voetnoten te voorzien en erover van gedachten te wisselen. Een Mediatheek, een Lexicon, een Thesaurus en een Bibliographie completeren het geheel.

De inhoud van ENA wordt voortdurend verder uitgebreid. Er worden regelmatig nieuwe documenten aan toegevoegd, om een zo volledig mogelijk overzicht te bieden over de sectoren, de ideologiën en de geografische en linguïstische aspecten. Aan sommige thematische onderdelen wordt nog gewerkt, en deze hebben daardoor nog geen volledige documentatie. Deze zal in de loop van het onderzoek worden aangevuld met de passende stukken. Andere onderdelen (met grijze achtergrond) worden te zijner tijd uitgewerkt.

ENA is ontworpen en ontwikkeld door het Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE), het Virtueel Centrum voor Kennis over Europa.

Bron: www.ena.lu

Geen opmerkingen: