vrijdag 6 juli 2012

Modelcontract literaire vertalingen

[Persbericht]


Amsterdam, 12 juni 2012

Het nieuwe Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk is een feit. In het contract is zowel de exploitatie van het papieren boek, als die van de digitale versie geregeld.

De Literaire Uitgeversgroep van de Groep Algemene Uitgevers (GAU, onderdeel van het Nederlands Uitgeversverbond NUV) en de Vereniging van Letterkundigen (VvL, afdeling van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers, VSenV) hopen het nieuwe Modelcontract uiterlijk in juni definitief te kunnen publiceren.

Het Addendum dat sinds 1 februari 2010 de digitale rechten van nieuwe titels regelde, komt met het nieuwe Modelcontract te vervallen, maar blijft bruikbaar bij het gebruik van de eerdere versie van het Modelcontract. Het Addendum geldt in individuele gevallen nog zolang het hoofdcontract loopt.

Hoofdpunten uit de overeenkomst zijn:

  • Bij het papieren boek wordt minimaal 2% royalty betaald over de verkoop boven 4.000 exemplaren;
  • Bij het e-boek wordt minimaal 2% betaald over elke verkochte leeslicentie tot 4.000, en daarboven minimaal 5%;
  • Partijen doen jaarlijks onderzoek naar wat in de praktijk redelijke tarieven zijn gebleken, afgeleid uit historische informatie en/of gebaseerd op uit de praktijk herleide gangbare tarieven. Uit onderzoek is gebleken dat het gangbare tarief op dit moment in elk geval tot en met 2013 gelijk dient te blijven aan het huidige gangbare tarief. Aanpassing aan de prijsontwikkeling vindt dan ook niet plaats. Partijen zullen in september 2013 opnieuw hun onderzoeken naar gangbare tarieven bespreken;
  • LUG en VvL spreken af om vanwege de snel wijzigende omstandigheden in het boekenvak, die met name te maken hebben met digitale ontwikkelingen, regelmatig overleg te plegen over de gemaakte afspraken.

Voor alle afspraken geldt dat deze als richtlijn voor onderhandelingen kunnen worden gebruikt.

---
Dit was een persbericht van de Vereniging van Letterkundigen (VvL) en het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). Vertalersnieuws is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit persbericht.

Geen opmerkingen: