vrijdag 6 juli 2012

Simplified Technical English

Goed voor schrijvers en voor vertalers


Door Mariëlle van Benthum

Steeds meer technisch schrijvers stellen handleidingen op in Simplified Technical English (STE). Het gaat erom zo eenvoudig en stelselmatig mogelijk te schrijven. Dit leidt tot beter tekstbegrip, ook voor lezers die de Engelse taal minder goed beheersen. En ook de vertaalkosten blijven beperkt, omdat wollige zinnen ontbreken en omdat consistent geschreven bronteksten veel matches opleveren.

Deze manier van schrijven werd voor het eerst toegepast in de luchtvaartindustrie en wint nu aan populariteit. Ook in Nederland worden teksten door Nederlanders in STE geschreven, en soms vervolgens vertaald naar het Nederlands. In dit artikel vind je meer informatie over STE.

Terminologiegebruik in Simplified Technical English

STE heeft zowel regels voor stijl- en taalgebruik als voor toegestane terminologie. Bij STE mogen schrijvers alleen termen gebruiken die vooraf zijn gedefinieerd. De toegestane woorden staan in een lijst die kan worden aangevuld. Er is ook een plugin voor Framemaker waarmee je een document kunt controleren op, onder andere, het voorkomen van verboden woorden en taaltechnische onvolkomenheden.

Framemaker-plugin voor STE

In de plugin kun je ook instellen op welke aspecten je wilt controleren. Zo mag een zin bijvoorbeeld maximaal 20 woorden bevatten. Je ziet een melding als dit aantal wordt overschreden. Vind je de aanbevolen 20 woorden te weinig, dan pas je het aantal aan. Je kunt ook laten controleren op passieve zinnen. De functionaliteit van de plugin doet denken aan de welbekende grammatica-controle van Microsoft Word.

Geen dubbelzinnigheden

Opvallend is dat je een woord bij Simplified Technical English maar op één manier mag gebruiken. Het woord ‘test’ is wel toegestaan als een zelfstandig naamwoord, maar niet als een werkwoord. Zo is de zin ‘Test the system for leaks’ niet toegestaan. De toegestane versie is: ‘Do a test for leaks in the system.’

Tevens mag je een woord maar in één betekenis gebruiken. Je gebruikt ‘follow’ in de betekenis van ‘na’, maar niet als synoniem van ‘obey’. Het is bij STE dus niet juist om te zeggen: ‘Follow the safety instructions.’ Dat moet zijn: ‘Obey the safety instructions.’ Je kunt ‘follow’ wel gebruiken in bijvoorbeeld: ‘Install the machine as follows.’

Zitten we hierop te wachten?

Ik schrijf nu een paar maanden STE voor handleidingen voor machines uit de voedingsindustrie. En het bevalt me prima. Het is leuk om met teksten te stoeien waar de plugin ook tevreden over is. Met een beetje geluk krijgen vertalers zo geen ambivalente teksten meer voorgeschoteld en roept de brontekst minder vragen op. Dit is met name bij technische documentatie van groot belang, omdat foutief gebruik van machines kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of erger. En ook op schade aan machines zit niemand te wachten. Maar op STE dus misschien wel.

Meer informatie vind je op de website van de Simplified Technical English Maintenance Group (STEMG).

Geen opmerkingen: