vrijdag 13 april 2012

Master Literary Translation as Creative Practice

Door Silvie van der Zee

In het academische jaar 2011/2012 is de universiteit van Edinburgh begonnen met een eenjarig masterprogramma: Literary Translation as Creative Practice. Dit programma maakt onderdeel uit van de faculteit Literature, Languages and Culture en kan gevolgd worden na afronding van een bachelor in vertalen.

Het programma bestaat onder andere uit colleges, gastcolleges, seminars en werkgroepen waarin studenten hun vertaalvaardigheden oefenen en een portfolio opbouwen. Hierdoor oefenen ze hun originaliteit, inspiratie en vindingrijkheid - eigenschappen die een literair vertaler nodig heeft. Door het schrijven van essays over vertaalrelevante onderwerpen zoals ‘gender’, multimedia, ideologie, machtsrelaties en religie leren studenten hun theoretische vaardigheden te versterken, hun kennis over deze onderwerpen te verbreden en te verdiepen en kritisch na te denken over taalgebruik. Door praktisch bezig te zijn ontwikkelen studenten meer zelfvertrouwen en bekwaamheid bij het schrijven en vertalen van literaire teksten. Daarnaast leren studenten in deze master hun overige academische vaardigheden te verbeteren, zoals academisch schrijven, uitvoeren van academisch onderzoek, analytisch denken, gebruiken van (elektronische) bronnen en houden van presentaties.

Het programma kan zowel als voltijd- of deeltijdopleiding gevolgd worden. Het voltijdprogramma duurt een jaar. Bij het deeltijdprogramma kan de student kiezen voor een traject van 24 of 36 maanden. De opleiding wordt afgesloten met het schrijven van een scriptie van 15.000 woorden. Er worden diverse talencombinaties aangeboden. Meer informatie over dit masterprogramma vindt u op de website van de Universiteit van Edinburgh.

Bron: Expertisecentrum Literair Vertalen

Geen opmerkingen: