vrijdag 1 juli 2011

Intensieve Cursus Literair Vertalen 2011

Door Mariëtte van Drunen

Van 7 tot en met 11 november 2011 houdt het Expertisecentrum Literair Vertalen een Intensieve Cursus Literair Vertalen voor vertalers in het Nederlands uit het Arabisch, Duits, Hebreeuws en Turks in Antwerpen. De cursus is opgebouwd uit een combinatie van lezingen en workshops.

Wie kan zich aanmelden
Per taal is er ruimte voor 6 à 7 deelnemers en voor deelname moeten geïnteresseerden onder meer een proefvertaling opsturen en aangeven waarom ze belangstelling hebben. Hierbij is het belangrijk dat de deelnemer van plan is een literaire vertaalloopbaan te beginnen. Aanmelden kan tot maandag 3 juli 2011, 9.00 uur.

Niveau
Het niveau van de cursus wordt aangepast aan het niveau van iedere groep deelnemers, maar voor Duits geldt dat de deelnemers al enigszins gevorderde vertalers moeten zijn, terwijl de cursussen voor Arabisch, Turks en Hebreeuws juist op beginnende professionals gericht zijn.

Programma
In de ochtenduren zijn er gezamenlijke lezingen voor de vier talencombinaties en forumgesprekken in het Nederlands voor alle deelnemers. In de middagen worden vervolgens voor elk van de doeltalen apart intensieve praktische vertaalworkshops gegeven. Hierbij werken de deelnemers aan vertalingen die ze hebben voorbereid.

Meer informatie: http://www.letterenfonds.nl/nieuws/downloads/aankondiging-intensievecursus-ELV-2011.pdf

Aanmelden: https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGcwSVNYS2lGTWpVNmdYYU1iNmJEQ1E6MQ

Geen opmerkingen: