donderdag 12 februari 2009

BZO verenigt ondertitelaars: uitnodiging lid te worden

De BZO komt op voor jouw belangen!

Ondertitelaars verenigen zich

De Beroepsvereniging van Zelfstandige Ondertitelaars bestaat nu ruim een jaar. In dat jaar is veel gebeurd in positieve zin. De BZO is op verschillende vlakken actief om de belangen van alle ondertitelaars te behartigen en er zijn diverse werkgroepen waarin hard gewerkt wordt om de positie van de ondertitelaar te verbeteren. Inmiddels heeft de beroepsvereniging al 127 leden, maar we willen graag verder groeien. Om nog beter voor onze gezamenlijke belangen te kunnen opkomen en sterk te staan in de onderhandelingen, willen we ook jou vragen om lid te worden van de BZO. Dat is nu ook financieel aantrekkelijker geworden, want we hebben het jaarlidmaatschap 2009 verlaagd naar 40 euro (fiscaal aftrekbaar).

De BZO staat open voor alle ondertitelaars

We willen benadrukken dat onze belangenvereniging openstaat voor alle zelfstandige ondertitelaars die niet in rechtstreekse loondienst werkzaam zijn, dus ook voor zgn. ‘payrollers’. Het BZO-bestuur heeft enige tijd geleden het advies uitgebracht om bepaalde (verlaagde) tarieven niet te accepteren. Wellicht is de indruk ontstaan dat alleen ondertitelaars die gehoor geven aan dit advies lid kunnen worden van de BZO. Dit misverstand willen we graag ophelderen. Als ondertitelaar ben je zelfstandige en bepaal je zelf voor welk tarief je wel of niet wilt werken. Het staat leden en niet-leden vrij om een advies van de BZO op te volgen of juist te negeren. Door alle hectiek rondom de tarieven zijn andere activiteiten van de BZO op de achtergrond geraakt, maar er zijn juist nu meer dan genoeg redenen om lid te worden, zoals:

* De vereniging komt op voor jouw belangen, bijvoorbeeld op het gebied van auteursrecht

* Je kunt invloed uitoefenen op de toekomst van de zelfstandige ondertitelaar (je eigen toekomst)

* Gezamenlijk strijden voor betere tarieven: hoe meer leden, hoe meer invloed

* Een beroepsvereniging geeft haar leden en het beroep een professionele uitstraling

* Studiedagen over vakinhoudelijke onderwerpen; gezellige borrels; direct contact met andere ondertitelaars

De toekomst

Op dit moment telt het bestuur weer vijf leden. Er is een nieuwe voorzitter en een nieuw algemeen bestuurslid. De ideeën borrelen en bruisen! Onlangs is er een vergadering gehouden voor zowel leden als niet-leden. Uit die vergadering heeft het bestuur van de BZO nieuwe ideeën geput voor de korte en lange termijn. Zo ziet het bestuur in dat draagvlak de hoogste prioriteit heeft: de leden maken de vereniging. De belangrijkste plannen zijn:

Op korte termijn:

* gesprekken voortzetten met ondertitelbedrijven

* onze situatie aankaarten bij de pers, ruchtbaarheid geven aan de ontwikkelingen in ondertitelland

* zo veel mogelijk leden werven!

* infoavond en studiedag organiseren

Op lange termijn:

* streven naar 10% verhoging van alle tarieven over de hele breedte van de markt

* het auteursrecht terug naar de ondertitelaar

* onderzoeken of de politiek geïnteresseerd is in de kwaliteit van ondertiteling

* contacten met ondertitelaars in andere landen onderhouden

Kortom, meer dan genoeg redenen om nu lid te worden van de BZO. Vul daarom het aanmeldformulier in en stuur het op. De BZO komt ook op voor jouw belangen. Samen staan we sterk.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de BZO

--
Bron: Bestuur Beroepsvereniging van Zelfstandige Ondertitelaars (BZO)

Geen opmerkingen: