vrijdag 13 februari 2009

Het nieuwe kwaliteitsregister: na de inschrijving

Ondertussen bent u als lezer van Vertalersnieuws als het goed is op de hoogte van het bestaan van het nieuwe Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Er hebben zich ongetwijfeld al veel vertalers aangemeld en sommigen zijn al volledig ingeschreven. Maar wat gebeurt er eigenlijk nadat u zich hebt ingeschreven?

Op 27 januari verscheen in Vertalersnieuws de eerste van een serie besprekingen van de folder voor tolken en vertalers van Bureau BTV. Dit tweede deel geeft kort weer wat er gebeurt als u eenmaal ingeschreven bent.

Legitimatiebewijs
Om te beginnen ontvangt u na inschrijving een speciaal legitimatiebewijs van Bureau BTV. Deze pas moet iedere beëdigde tolk of vertaler op verzoek tonen, maar geldt niet als officieel identiteitsbewijs. Zorg dus altijd dat u ook uw paspoort of identiteitskaart bij u hebt, want daar kan ook naar gevraagd worden.

Openbaar register
Het Rbtv is openbaar, maar u kunt desgewenst wel zorgen dat niet al uw gegevens voor iedereen toegankelijk zijn. U kunt dit aangeven op uw inschrijfformulier, als u nog niet bent ingeschreven, of een verzoek tot afscherming van uw contactgegevens indienen bij Bureau BTV. Opdrachtgevers die een wettelijke afnameplicht hebben blijven toegang hebben tot alle gegevens, dus ook tot de afgeschermde informatie.

Overigens vermeldt de folder niet precies welke gegevens wel en welke niet worden weergegeven. Uit een kort kijkje op het register ben ik wel wat wijzer geworden. Bij een afgeschermde, dus beperkte weergave worden op dit moment de volgende gegevens weergegeven:

* volledige naam inclusief titulatuur
* geslacht
* inschrijvingsnummer Rbtv
* vaardigheid (d.w.z. tolk of vertaler of beide)
* talencombinaties
* beëdigingsdatum

Verlenging
De inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers vervalt automatisch na vijf jaar. Om ingeschreven te blijven moet u dan een verzoek tot verlenging indienen. Daarbij moet u niet alleen een nieuwe Verklaring omtrent gedrag, pasfoto en kopie van een geldig identiteitsbewijs aanleveren, maar moet u ook aantonen dat u aan de eisen qua permanente educatie hebt voldaan en ten minste 10 professionele opdrachten hebt uitgevoerd.

Volgens de folder herinnert Bureau BTV ingeschreven tolken en vertalers er tijdig aan dat verlenging van de inschrijving nodig is, maar het kan natuurlijk geen kwaad dit ook zelf in de gaten te houden.

Het beleid moet nog nader worden vastgesteld, evenals de exacte eisen met betrekking tot scholing (een lijst met goedgekeurde opleidingen die op de site van Bureau BTV moet komen te staan).

Beëdigde vertalingen
Omdat alle ingeschreven tolken en vertalers beëdigd moeten zijn, mogen alle ingeschreven tolken en vertalers beëdigde vertalingen maken.

Beëdigde vertalers moeten waarschijnlijk in de nabije toekomst een nieuwe stempel laten maken, maar het beleid hierover is nog niet duidelijk. De folder van het Bureau BTV maakt hier nog geen melding van en verwijst naar de website voor meer informatie over beëdigde vertalingen, maar daar is amper informatie te vinden (tenzij je de hele wet erop door gaat spitten wellicht). Zodra ik meer en betrouwbare informatie over dit onderwerp vindt, zal ik deze in Vertalersnieuws bespreken.

Klachtencommissie
De Wet beëdigde tolken en vertalers bevat een afhandelingsprocedure voor klachten over beëdigde tolken en vertalers. Klachten moeten worden behandeld door een speciaal daarvoor opgerichte onafhankelijke klachtencommissie.

Als er een klacht over een tolk of vertaler wordt ingediend, krijgt de klager de gelegenheid zijn klacht toe te lichten en krijgt de tolk/vertaler gelegenheid om op de klacht en toelichting te reageren.

Vervolgens brengt de klachtencommissie advies uit aan Bureau BTV. In het uiterste geval kan de inschrijving van een tolk of vertaler (al dan niet tijdelijk) worden doorgehaald. Als dit gebeurt, moet de doorhaling van de inschrijving worden gepubliceerd op de website van de Staatscourant.

Een (tijdelijke) doorhaling uit het register en eventueel het opheffen van de doorhaling moeten worden gepubliceerd op de website van de Staatscourant.

Auteur: Mariëtte van Drunen, MVD translations

Bron: Bureau BTV

Opmerking: raadpleeg voor de laatste informatie altijd de website van Bureau BTV zelf en/of neem contact op met Bureau BTV. Vertalersnieuws is niet aansprakelijk voor fouten in bovenstaande tekst.

Geen opmerkingen: