vrijdag 8 juni 2012

Leer een nieuwe taal bij Language Cafe Utrecht

Door Silvie van der Zee 

Een nieuwe taal leren kan op vele manieren, bijvoorbeeld online via afstandsonderwijs, via een (klassikale) taalcursus, of door middel van zelfstudie. Een informelere manier is om een taal te leren bij het Language Cafe Utrecht. 

Een taal leren in het café
Language Cafe Utrecht is een initiatief van enkele Utrechtse studenten en vindt elke week plaats in Café De Brasserie op het Domplein. Dit is een vrijblijvende manier om je Frans, Spaans, Duits of een andere taal te oefenen en te verbeteren. Bovendien is het een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen in een informele omgeving, onder het genot van een drankje. Ook organiseert het Language Cafe soms activiteiten zoals filmavonden en feestjes.

Indeling per taal
Aan de deelnemers wordt gevraagd welke taal ze willen oefenen en ze worden op basis daarvan in een groepje ingedeeld. Het gesprek komt dan vanzelf op gang, maar soms worden er taalspelletjes gedaan. Naast groepjes worden deelnemers ook ingedeeld in tweetallen, zodat er een-op-eengesprekken plaatsvinden. Eerst wordt de ene taal gesproken, daarna de andere. De gesprekspartners kunnen elkaars fouten en uitspraak verbeteren.

Meer informatie?
De oprichters van dit populaire initiatief in Utrecht zijn van plan om te gaan samenwerken met het Erasmusprogramma, het uitwisselingsprogramma van Europese universiteiten. Hierdoor zal de groep studenten die een andere taal wil leren groeien en daarmee zal het taalaanbod ook toenemen. LCU komt elke woensdagavond samen. Deelname is gratis. De meeste deelnemers zijn studenten, maar ook niet-studenten zijn welkom. Meer informatie is te vinden op de website van Language Cafe Utrecht.  

Bronnen

Language Cafe Utrecht
DUB: Je talen leren spreken aan het Domplein 

Geen opmerkingen: