vrijdag 22 juli 2011

In 2015 volgende editie van Woordenlijst van de Nederlandse taal

Door Eva Schwarzberg

De Nederlandse Taalunie komt in 2015 met de volgende editie van de Woordenlijst van de Nederlandse Taal, ook wel het Groene Boekje genoemd. Het Comité van Ministers heeft ingestemd met de samenstelling van de Commissie Spelling van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren die de actualisering gaat voorbereiden.

De Nederlandse commissieleden zijn Anna Bosman van de Radboud Universiteit Nijmegen en Tanneke Schoonheim van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie Leiden. De Vlaamse leden zijn Dominiek Sandra van de Universiteit Antwerpen en Dirk Caluwé van de dienst Taaladvies van de Vlaamse overheid.

Regels niet herzien
In 1995 besliste de Taalunie elke tien jaar een actuele Woordenlijst uit te brengen. Het Comité van Ministers vraagt de commissie criteria te formuleren voor de actualisering in 2015, zonder dat de regels worden herzien. De Werkgroep Spelling Suriname draagt zorg voor de aanvulling met Nederlandse woorden uit Suriname.

Woordenlijst op internet
In 2010 bezochten maandelijks gemiddeld 100.000 bezoekers de Woordenlijst op het internet (www.woordenlijst.org) en werd over het hele jaar bijna 13 miljoen keer de spelling van een woord opgezocht.

Bron: persbericht

Geen opmerkingen: