vrijdag 22 juli 2011

Cursus reviseren van vertalingen naar het Nederlands

Door Mariëlle van Benthum

Zoals u in onze agenda kunt lezen, organiseert Vertaalacademie Maastricht een uitgebreide cursus reviseren voor vertalers in Utrecht. Tijdens deze cursus komen niet alleen standaard revisievaardigheden aan bod, maar wordt ook speciaal aandacht besteed aan het reviseren van eigen werk en aan zaken als tijdsbesteding en prioriteiten.

Algemene revisievaardigheden
De eerste sessie van de cursus Reviseren richt zich op algemene revisievaardigheden en normen, standaarden en checklists die u helpen bij het reviseren. Bovendien komen verschillende leestechnieken aan bod en leert u een bewuste keuze te maken tussen de verschillende technieken.

Eigen werk reviseren
Het is niet gemakkelijk om met een frisse en kritische blik naar uw eigen vertalingen te kijken, waar u intensief mee bezig bent geweest. Zelf begrijpt u precies wat u heeft geschreven. Maar begrijpt een ander het ook? In de tweede sessie bekijkt u de voor- en nadelen van eigen werk reviseren of een ander ernaar laten kijken. Ook interne procedures van vertaalbureaus en vertaalafdelingen komen aan bod. Een vraag die hierbij wordt besproken is of goede interne procedures de kwaliteit van toeleveranciers (freelancers) kunnen waarborgen.

Reviseren en herschrijven
Wat is het verschil tussen reviseren en herschrijven? De grens tussen een noodzakelijke correctie en een zin helemaal anders formuleren is vaag. En subjectief. In de derde sessie wordt besproken hoe ver een editor kan gaan bij slagvaardig reviseren. Wanneer is een wijziging echt noodzakelijk en wanneer is het meer een kwestie van persoonlijke voorkeur? En hoe beoordeelt u eigenlijk een proefvertaling?

Timemanagement
Het klokje tikt door. De tijd vliegt. Het werk had gisteren al af moeten zijn. Er is vaak nauwelijks tijd om de vertaling zelf te doen, laat staan om afstand te nemen van je werk en het daarna zo objectief mogelijk te reviseren. In sessie vier komen daarom activiteiten aan de orde als temporeviseren, reviseren bij spoedvertalingen en automatische vertalingen en revisiewerkzaamheden plannen en de werklast juist inschatten.

Modernismen
In de laatste sessie worden 'modernismen' besproken.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor iedereen die beter wil leren reviseren, zoals (zelfstandig) vertalers die hun eigen werk of dat van anderen reviseren en revisoren bij vertaalbureaus. U kunt de theorie van de cursus meteen in de praktijk uitvoeren en ervaringen delen met andere cursisten.

Cursusleider
René Verwaaijen is de cursusleider. Hij werkt sinds 1999 als legal editor en hoofd van de sectie Engels bij Balance Texts and Translations in Maastricht en Balance Juridica in Amsterdam. Eerder was hij werkzaam als junior wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Amerikaanse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als docent Engels bij de Opleiding Tolk-Vertaler van de Hogeschool Maastricht (nu: Vertaalacademie Maastricht).

En verder
De voertaal tijdens deze cursus is Nederlands. Na afronding van de cursus krijgt u een certificaat. Het volgen van de cursus levert u 20 PE-punten op. Elke les duurt vier uur, en twee van de lessen hebben de vorm van een webinar. Naast de 20 uur contacttijd vergt de cursus acht uur aan zelfstudie.

Voor meer informatie en inschrijven zie: http://www.vacmaastricht.nl/reviseren.

Geen opmerkingen: