maandag 11 april 2011

Beveiligingssubsidies voor kleine bedrijven

Door Eva Schwarzberg

Weet je niet of jouw bedrijf goed beveiligd is tegen criminaliteit en vandalisme? Je bent niet de enige, daarom kunnen kleine bedrijven nu niet alleen subsidie krijgen voor een beveiligingsscan van het bedrijf, maar ook voor een aantal beveiligingsmaatregelen. De overheid stelt 10 miljoen euro aan subsidie beschikbaar: 3 miljoen voor beveiligingsscans en 7 miljoen voor de beveiligingsmaatregelen.

Beveiligingsscan
Om te kijken of jouw bedrijf goed beveiligd is, kun je het beste een onafhankelijke beveiligingsscan laten uitvoeren. De beveiligingsscan ondersteunt ondernemers bij het veiliger maken van hun zaak, om zo criminaliteit en vandalisme te voorkomen.

De scan, die ongeveer anderhalf uur in beslag neemt, wordt uitgevoerd door een onafhankelijke beveiligingsadviseur. Deze expert scant jouw onderneming op zwakke plekken op het gebied van organisatie, bouwkundige aspecten en elektronische veiligheidsmaatregelen. Ook ontvang je een beveiligingrapport met hierin concrete maatregelen om de veiligheid van je onderneming te verbeteren.

De overheid kent voor deze beveiligingsscan een subsidie toe van € 300. Valt de scan duurder uit, dan betaal je het resterende bedrag zelf.

Wat moet of kun je doen met de scan?
Met het beveiligingsrapport zelf hoef je niets te doen. Per scan kun je hoe dan ook € 300 declareren. Ga je wel iets doen met de tips van de adviseur? Dan kun je 50% van de kosten voor het veiliger maken van jouw zaak vergoed krijgen, tot een maximum van € 700 (exclusief btw).

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees er hier meer over. De subsidie voor de beveiligingsscan kun je aanvragen van 1 februari 2011 tot en met 1 december 2011 en de subsidie voor het doorvoeren van de beveiligingsmaatregelen vanaf 1 februari 2011 tot en met 1 juni 2012.

Programma Veiligheid Kleine Bedrijven
De beveiligingsscan maakt deel uit van het programma Veiligheid Kleine Bedrijven van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in samenwerking met MKB-Nederland, VNO-NCW, gemeenten, politie, het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Agentschap NL voert de subsidie uit.

Alvast zelf aan de slag?
Doe dan deze test om te kijken hoe goed je jouw zaak beschermt. Deze test en andere checklists op de site maken je meer bewust van het belang van een veilige informatie-omgeving en de aspecten waarmee je rekening moet houden om dit te bewerkstelligen.

Bronnen: Ministerie van Economische Zaken en Bescherm uw onderneming.

Geen opmerkingen: