vrijdag 10 december 2010

Stoep sneeuw- en ijsvrij houden?

Door Eva Schwarzberg-Heijne

Is dit ook vertalersnieuws? Ja, want een ondernemer is verantwoordelijk voor het schoonmaken van stoepen. Van u als ondernemer wordt verwacht dat u de toegang tot uw perceel zo veilig en toegankelijk mogelijk houdt.

In veel gemeenten is het sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen niet verplicht. Maar er kan wel sprake zijn van een verbod op het veroorzaken van gladheid. Zo kan het verboden zijn om bij (dreigende) vorst uw (bedrijfs)auto te wassen of de stoep voor uw bedrijfspand te schrobben. MKB-Nederland waarschuwt dat veel gemeenten dit verbod ook echt handhaven.

Naast de genoemde verboden kan voor uw gemeente ook een verplichting tot het sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen in een Algemeen Plaatselijke Verordening zijn opgenomen. Sommige gemeenten handhaven de regels erg streng, met alle financiële gevolgen van dien voor u als ondernemer.

Daarom raadt MKB-Nederland u aan te controleren of in uw gemeente de verplichting tot het vegen van de stoep bij ijs en sneeuw bestaat.

Bron: infoblad MKB-Nederland, december 2010

Geen opmerkingen: