vrijdag 12 november 2010

Meer tijd voor zzp'ers om vangnetverzekering af te sluiten

Persbericht van: VZZP, d.d. 3 november 2010

De VZZP is positief over de opstelling van de verzekeraars die startende zzp’ers meer tijd geven om een vangnetverzekering tegen arbeidsongeschiktheid af te sluiten. De drie maanden die een starter daar nu voor heeft, zijn per 1 november uitgebreid naar 15 maanden.

De vangnetverzekering is een speciale verzekering voor startende zzp’ers die vanwege hun gezondheid niet op een reguliere polis verzekerd kunnen worden. De verzekering wordt voorts eenmalig opengesteld voor al langer gevestigde zzp’ers die nog geen verzekering hebben afgesloten.

Het ‘vangnet’ biedt een maximale dekking van 70% van het minimumloon, na een wachttijd van 1 jaar. De VZZP vindt het van groot belang dat zzp’ers, zowel startend als gevestigd, toegang kunnen krijgen tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De ervaring heeft geleerd dat verzekeraars voor mensen met een gezondheidsrisico nogal snel de deur dicht doen: u kunt bij ons niet terecht. Dat probleem is met de vangnetverzekering, die een maximale dekking biedt van 70% van het minimumloon, overigens de wereld nog niet uit.

VZZP biedt haar leden premiekorting aan op diverse verzekeringen. Meer informatie daarover is te vinden op de website van VZZP.

Geen opmerkingen: