maandag 20 september 2010

Strengere EU-regels over betalingstermijn

Het Financieel Dagblad meldde 14 september dat de EU-lidstaten en het Europees Parlement een akkoord hebben bereikt over de aanpak van te late betalingen door bedrijven en overheden. De standaardbetalingstermijn voor bedrijven en overheden is nu 30 dagen.

Uiteraard geldt een uitzondering voor bedrijving die vooraf uitdrukkelijk een andere betalingstermijn hebben afgesproken. Duidelijk 'oneerlijke' afspraken zijn niet toegestaan.

Debiteuren die de wettelijke of afgesproken betalingstermijn niet nakomen moeten de wettelijke rente over het uitstaande bedrag betalen plus nog eens 8%. Daarnaast hebben de schuldeisers bij overtreding van de betalingstermijn door de debiteur ook recht op een compensatie van 40 euro voor de extra kosten voor aanmaningen en dergelijke.

Bron: het financieele dagblad.nl

Informatie over de wettelijke rente: Rijksoverheid.nl
of deze pagina, ook op Rijksoverheid.nl

Geen opmerkingen: