donderdag 29 april 2010

Richtlijnen voor de stempel voor beëdigde vertalingen

Het is gebruikelijk dat een beëdigde vertaler gewaarmerkte vertalingen voorziet van een stempel. Binnenkort zal het gebruik van een stempel verplicht worden en nu is er eindelijk meer informatie over hoe de stempel die alle beëdigd vertalers in Nederland gebruiken er dan uit zal moeten zien.

Er wordt op dit moment een ministeriële regeling voorbereid, waarin onder meer wordt beschreven aan welke eisen gewaarmerkte vertalingen moeten voldoen. De Minister van Justitie heeft goedkeuring verleend om, vooruitlopend op de publicatie van de regeling, specificaties van de stempel reeds openbaar te maken. Hiermee kunnen fabrikanten en vertalers alvast aan de slag.

De stempel moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De afdruk van de stempel is cirkelvormig met een doorsnede van 40 mm;
- In het midden bevindt zich het Kleine Rijkswapen, waarbij het schild met de Koninklijke kroon wordt getoond;
- In de bovenrand worden titulatuur, voorletters en de volledige achternaam van de beëdigd vertaler vermeld;
- In de onderrand staat de tekst ‘beëdigd vertaler’ of ‘beëdigd vertaalster’ en het nummer waaronder de beëdigd vertaler is vermeld in het Register beëdigde tolken en vertalers;
- Het betreft een inktstempel;
- De vertaler moet de stempel gebruiken met blauwe inkt.

De stempel ziet er dan als volgt uit:Wellicht ten overvloede: een vertaling mag alleen gewaarmerkt worden door een vertaler die beëdigd is en ingeschreven is in het Register beëdigde tolken en vertalers. Bovenstaande afbeelding wordt waarschijnlijk niet op ware grootte weergegeven.


Bron: Dit artikel is een bewerking van een nieuwsbericht van het Bureau beëdigde tolken en vertalers

4 opmerkingen:

Onno Kiburg zei

Zojuist hebben wij kennis genomen van de nieuwe richtlijnen van vertaal stempels.
Wij leveren momenteel de vertaalstempels, geheel conform de nieuwe richtlijnen;
http://bit.ly/aSzKVJ of kijk op: www.deStempel.nl

Jolanda Stultiens zei

De nieuwe richtlijnen zijn nog steeds niet officieel maar dat zit er nu wel aan te komen. Een kleine toevoeging op bovenstaand artikel: De toekomstige officiële stempel voorziet niet in vermelding van de talen. Deze vermelding dienst opgenomen te worden in de afsluitende formule van de betreffende vertaling. Wie toch zo'n vermelding wenst, kan deze buiten de cirkel laten opnemen. Het ontsiert de stempel en is wellicht weinig zinvol. Inmiddels hebben wij, kantoorstempels.nl, al veel vertalersstempels gemaakt en geen enkele met zo'n extra vermelding. Meer informatie en bestellen kunt u op http://www.kantoorstempels.nl/stempels-met-uw-eigen-opdruk/speciaal-voor-bedrijfstakken/speciale-vertalers-stempels.html

Anoniem zei

Geen reactie, eerder een vraag: is het verplicht om als vrouwelijke vertaler het stempel te laten voorzien van 'beëdigd vertaalster'? Of mag je als vertaalster ook 'beëdigd vertaler' op je stempel hebben?

Brooklynblog zei

vertaalster mag eigenlijk nog steeds officieel niet sinds Hedy d'Ancona de vrouwelijke uitgangen heeft afgeschaft. Dus het is te allen tijde: 'vertaler'.
Astrid Klein Sprokkelhorst